Theo đó, FPT sẽ phát hành 1.290.300 cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo cấp cao năm 2021 của công ty. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 12,93 tỷ đồng.

Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 10 năm kể từ ngày phát hành. Tiền mua dự kiến nhận từ 31/3 đến 14/4/2021.

Trên thị trường, cổ phiếu FPT vẫn duy trì giao dịch ở vùng giá cao, đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/4/2021 ở mức 79.700 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo cấp cao, FPT cũng phát hành gần 3,92 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động có thành tích đóng góp trong năm 2020. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày phát hành. Tạm tính theo thị giá hiện tại, số cổ phiếu ESOP này có giá trị khoảng 300 tỷ đồng./.

Hồng Quyên