sinh vien

Qúy I/2017, tỷ lệ thất nghiệp của người trong độ tuổi lao động giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh minh họa: Mai Đan

Ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội nhận định như vậy tại Hội thảo công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý I/2017, chiều 9/6.

Theo bản tin được công bố, trong quý I/2017, cả nước có 53.360.000 người có việc làm, giảm 41.850 người so với quý IV/2016. Số người có việc làm tăng mạnh ở một số ngành như: Công nghiệp chế biến chế tạo, tăng 213.000 người; giáo dục & đào tạo, bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy đều tăng ở mức 104.000 người; vận tải kho bãi tăng 57.000 người; khai khoáng tăng 46.000 người.

Ngược lại, số người có việc làm giảm ở một số ngành như: Nông lâm thuỷ sản giảm 573.000 người; hoạt động trợ giúp xã hội giảm 46.000 người; xây dựng giảm 40.000 người; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm giảm 33.000 người.

Cũng trong quý I/2017, cùng với sự phát triển số doanh nghiệp, lao động làm công hưởng lương tăng lên 22,5 triệu người, chiếm 41,16% tổng số việc làm.

Trong quý I/2017, cả nước có 1.101.700 người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, giảm 8.300 người so với quý IV/2016, tuy nhiên vẫn tăng 29.500 người với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp của người trong độ tuổi lao động giảm nhẹ, còn 2,3%.

Đáng chú ý quý I/2017, số người thất nghiệp có trình độ “đại học trở lên” là 138.800 người, giảm 80.000 người so với quý IV/2016 (218.800 người). Tính theo tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này là 2,79%, giảm mạnh so với 4,43% của quý trước. Nhóm trình độ cao đẳng có 104.200 người thất nghiệp, giảm 20.600 người so với quý IV/2016, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này giảm còn 6%, tuy nhiên vẫn ở mức cao nhất. Nhóm trình độ trung cấp có 83.200 người thất nghiệp, tăng 13.000 người, tỉ lệ thất nghiệp là 3,08%.

So với quý IV/2016, số thanh niên thất nghiệp đã giảm 38.200 người. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên ở mức 7,29%, cao hơn quý trước và cao hơn cùng kỳ năm 2016./.

Mai Đan