kiểm tra thuế tại doanh nghiệp

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều đối tượng nộp thuế có hành vi vi phạm về thuế. Ảnh: Đ.V

Cụ thể cơ quan thuế đã thanh, kiểm tra tại 20.708 doanh nghiệp, kiểm tra 732.578 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số tiền thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra trên 4.089 tỷ đồng, trong đó truy thu, truy hoàn 2.594,6 tỷ đồng; tiền phạt 909,8 tỷ đồng; tiền thuế điều chỉnh qua kiểm tra hồ sơ tại cơ quan thuế 584,7 tỷ đồng. Số tiền thuế đã nộp ngân sách gần 2.533 tỷ đồng.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện các đối tượng nộp thuế có hành vi vi phạm về thuế GTGT như: ghi nhận doanh thu không đúng trong kỳ tính thuế;

Kê khai doanh thu và thuế GTGT đầu ra theo tỷ giá quy đổi thấp hơn tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh doanh thu;

Không xuất hóa đơn, không kê khai thuế GTGT đầu ra đối với khối lượng công việc xây dựng, lắp đặt đã hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao;

Không xuất hóa đơn, không kê khai thuế GTGT đầu ra đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng; không hạch toán doanh thu vào sổ sách kế toán để trốn thuế…

Đối với công tác kiểm tra nội bộ, trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong toàn hệ thống thuế đã thực hiện 655 cuộc kiểm tra nội bộ tại 768 đơn vị; trong đó, có 57 cuộc đột xuất và 598 cuộc theo kế hoạch.

Qua kiểm tra, đã phát hiện số tiền thuế sai phạm trên 6 tỷ đồng; kiến nghị xử lý 57 trường hợp, trong đó kiến nghị xử lý hành chính 51 trường hợp, chuyển cơ quan điều tra 1 trường hợp do xâm tiêu, chiếm dụng tiền thuế không nộp vào ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế đã phối hợp với cơ quan chức năng xử lý một vụ việc với 1 đối tượng về hành vi tham nhũng./.

Đỗ Vinh