Theo đó gạo NL IR 504 ổn định ở mức 8.200- 8.300 đồng/kg; gạo TP IR 504 giá 8.900-8.950 đồng/kg; tấm IR 504 8.200 đồng/kg; cám khô 8.100 đồng/kg.

Tại thị trường An Giang, giá lúa hôm nay tăng. Lúa IR 50404 tăng 400 đồng/kg lên 5.500-5.800 đồng/kg; lúa đài thơm 8 tăng 100 đồng/kg lên 5.800-6.000 đồng/kg; lúa OM 5451 tăng 200 đồng/kg lên 5.700-5.800 đồng/kg; lúa OM 380 tăng 100 đồng/kg lên 5.500-5.600 đồng/kg.

Các loại lúa gạo khác ổn định. Lúa OM 18 5.700-5.800 đồng/kg; nàng hoa 9 5.800-5.900 đồng/kg. Gạo thơm 15.000-16.000 đồng/kg; gạo thường 11.000 – 12 đồng/kg; gạo Hương Lài 19.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 14.000 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 10/3: Giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam duy trì ổn định
Giá gạo nguyên liệu ổn định. Ảnh: T.L

Trên thị trường xuất khẩu ổn định sau phiên điều chỉnh tăng nhẹ 5 USD cuối tuần trước. Theo đó, gạo 5% tấm hiện ở mức 403-407 USD/tấn; gạo 25% tấm 378-382 USD/tấn; gạo 100% tấm ổn định ở mức 338-342 USD/tấn và Jasmine ở mức 518-522 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam duy trì ổn định. Theo đó, gạo 5% tấm hiện ở mức 403-407 USD/tấn; gạo 25% tấm 378-382 USD/tấn; gạo 100% tấm ổn định ở mức 338-342 USD/tấn và Jasmine ở mức 518-522 USD/tấn./.