Giá gạo nguyên liệu ở mức 8.350 - 8.450 đồng/kg; gạo TP IR 8.900 - 8.950 đồng/kg; tấm IR 504 8.400 - 8.500 đồng/kg; giá cám khô 8.650 - 8.800 đồng/kg.

Về giá các loại lúa gạo ở An Giang cũng không có sự biến động: Lúa nếp An Giang tươi 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 5.700 - 5.900 đồng/kg; gạo Hương lài 19.000 đồng/kg, gạo sóc Thái 18.000 đồng/kg, gạo Nàng nhen 20.000 đồng/kg, Nàng Hoa 17.500 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 14.000 đồng/kg, gạo thơm thái hạt dài 18.000 - 19.000 đồng/kg; Jasmine từ 15.000 - 16.000 đồng/kg; riêng gạo thường 11.500 - 12.500 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 10/5: Giá gạo nguyên liệu ổn định
Thị trường lúa gạo hôm nay ngày 10/5 ổn định.

Vụ Đông Xuân 2021 - 2022 tỉnh Đồng Tháp xuống giống 189.125 ha, đạt 99,5% so với kế hoạch. Đến nay đã thu hoạch đạt gần 100% diện tích xuống giống, năng suất bình quân hơn 7 tấn/ha. Vụ lúa Đông Xuân đạt trên 1,3 triệu tấn.

Vụ Đông Xuân 2021-2022 tỉnh Đồng Tháp đạt được mục tiêu hơn 1,3 triệu tấn lúa là nhờ tỉnh chỉ đạo người dân thực hiện sử dụng giống lúa xác nhận, ưu tiên sử dụng các giống lúa thơm, cao sản chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường tiêu thụ.

Trên thị trường thế giới, hiện giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng nhẹ với mức tăng 3 – 5 USD/tấn. Cụ thể, giá gạo 100% tấm ở mức 365 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn; gạo 5% tấm 418 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn; gạo 25% tấm 398 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn; gạo Jasmine ổn định ở mức 513 – 517 USD/tấn./.