Tuần qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức hai phiên đấu thầu do Kho bạc Nhà nước (KBNN) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VBD) phát hành.

Cụ thể, KBNN huy động thành công 2.200 tỷ đồng trên 4.000 tỷ đồng cho kỳ hạn kỳ hạn 2, 3, 5 và 15 năm. Kỳ hạn 2 năm trúng thầu 500 tỷ đồng ở mức lãi suất 7,55%; kỳ hạn 5 năm trúng thầu 200 tỷ đồng ở mức lãi suất 8,5%; kỳ hạn 15 năm trúng thầu 1.500 tỷ đồng ở mức lãi suất 9%; riêng kỳ hạn 3 năm không trúng thầu.

VDB huy động được 180 tỷ đồng trên 2.000 tỷ đồng gọi thầu cho các kỳ hạn 2, 3, 5 và 10 năm. Kỳ hạn 3 năm trúng thầu 100 tỷ đồng ở mức lãi suất 8,3%; kỳ hạn 5 năm trúng thầu 80 tỷ đồng ở mức lãi suất 9,1%; kỳ hạn 2 và 10 năm không trúng thầu.

Tính từ đầu năm, KBNN đấu thầu thành công hơn 102.613 tỷ đồng, đạt 74,9% kế hoạch của cả năm; VDB đấu thầu thành công 24.147 tỷ đồng (60,37% kế hoạch); và NHCSXH đấu thầu thành công 6.330 nghìn tỷ đồng (34,97% kế hoạch).

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ tuần qua đạt hơn 6.426 tỷ đồng, tương đương giá trị giao dịch bình quân đạt 1.606 tỷ đồng/phiên, tăng 109,55% so với bình quân phiên tuần trước đó (chỉ đạt hơn 767 tỷ đồng).

Trong đó, giao dịch Outright đạt hơn 4.217 tỷ đồng, tập trung vào các trái phiếu kỳ hạn từ dưới 3 năm, trong đó: 0 - 3 năm chiếm 91,53%; giao dịch 3 – 5 chiếm 8,47%; còn lại 5 - 10 năm chiếm tỷ trọng thấp.

Giao dịch Repo đạt hơn 2.208 tỷ đồng với kỳ hạn repo từ 14 ngày đến 180 ngày. Trong tuần có 1 giao dịch repo tín phiếu với giá trị 92,736 tỷ đồng kỳ hạn 64 ngày.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá trị giao dịch của trái phiếu chính phủ và tín phiếu kho bạc lần lượt đạt hơn 284 nghìn tỷ đồng và hơn 10,9 nghìn tỷ đồng, tương đương với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 1.691 tỷ đồng cho trái phiếu và hơn 65 tỷ đồng với tín phiếu.

trái phiếu chính phủ

Nhóm Nghiên cứu, Ban Kinh doanh Vốn và Tiền tệ, Ngân hàng BIDV đánh giá, thị trường trái phiếu chính phủ tiếp tục khá trầm lắng, mặc dù có khởi sắc so với tuần trước. Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trở lại 823 tỷ đồng và chỉ tập trung ở các kỳ hạn đến 2 năm. Nguồn cung tăng lên, nhu cầu không lớn và tâm lý thận trọng vẫn được duy trì. Lợi suất yêu cầu theo đó tiếp tục đà đi lên, nhích thêm khoảng 10 -15 điểm. Đến cuối tuần, lãi suất xoay quanh khoảng 7,7%, 8% và 8,7%/năm lần lượt cho các kỳ hạn 2, 3 và 5 năm.

Trong tuần này (từ 16-20/9), KBNN sẽ tổ chức gọi thầu 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ chia đều cho 3 kỳ hạn 2, 3 và 5 năm. Nhu cầu đầu tư dự báo chưa tăng mạnh, nguồn cung không có thay đổi lớn. Lãi suất dự báo sẽ đi ngang, nhóm nghiên cứu nhận định.

Lịch đấu thầu tuần 16 - 20/9:

Giá trị giao dịch Trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp tăng mạnh
TCPH

D.T