Theo đó, giá xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 22.274 đồng/lít, giảm 340 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 1.256 đồng/lít. Xăng RON95-III được điều chỉnh có giá bán không cao hơn 23.530 đồng/lít, giảm 399 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, giá dầu được điều chỉnh giảm đồng loạt. Trong dó, dầu diesel 0.05S có giá bán không cao hơn 20.888 đồng/lít (giảm 1.052 đồng/lít). Dầu hỏa có giá bán không cao hơn 21.512 đồng/lít (giảm 793 đồng/lít). Dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 15.623 đồng/kg (giảm 617 đồng/kg).

Giá xăng dầu đồng loạt giảm kể từ 15h ngày 13/11
Giá xăng dầu đồng loạt giảm kể từ 15h ngày 13/11. Ảnh: Hải Anh

Liên bộ quyết định không trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Cũng theo liên bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 01/11/2023 -13/11/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố biến động tăng giảm đan xen, những giảm là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 01/11/2023 và kỳ điều hành ngày 13/11/2023 là: 93,786 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,459 USD/thùng, tương đương giảm 1,53% so với kỳ trước); 99,204 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,602 USD/thùng, tương đương giảm 1,59% so với kỳ trước)...