Cụ thể, xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 23.919 đồng/lít (giảm 307 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 996 đồng/lít. Xăng RON95-III không cao hơn 24.915 đồng/lít (giảm 322 đồng/lít).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 20.716 đồng/lít (giảm 730 đồng/lít). Dầu hỏa không cao hơn 20.686 đồng/lít (giảm 730 đồng/lít).

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h ngày 25/4/2024
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h ngày 25/4/2024. Ảnh: Hải Anh

Chỉ có dầu mazut 180CST 3.5S được điều chỉnh tăng 202 đồng/kg, có giá bán không cao hơn 17.408 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Tại kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tăng tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên bộ quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.