Tại kỳ điều chỉnh lần này, Liên Bộ Công thương - Tài chính cho biết, sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 31.117 đồng/lít (tăng 882 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.259 đồng/lít, nếu không chi quỹ BOG ở mức 100 đồng/lít, thì giá bán sẽ là 31.217 đồng/lít, tăng 982 đồng/lít.

Xăng RON95-III: không cao hơn 32.375 đồng/lít (tăng 797 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), nếu không chi quỹ BOG ở mức 200 đồng/lít, thì giá bán sẽ là 32.575 đồng/lít, tăng 997 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 29.020 đồng/lít (tăng 2.626 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), nếu thực hiện trích lập 100 đồng/lít và không chi quỹ BOG ở mức 400 đồng/lít thì giá bán sẽ là 29.530 đồng/lít, tăng 3.136 đồng/lít.

Dầu hỏa: không cao hơn 27.839 đồng/lít (tăng 2.493 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), nếu thực hiện trích lập 100 đồng/lít và không chi quỹ BOG ở mức 300 đồng/lít, thì giá bán sẽ là 28.249 đồng/lít, tăng 2.903 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 20.357 đồng/kg (giảm 544 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Giá xăng RON95 tăng vượt mốc 32.300 đồng/lít
Xăng RON95 tăng vượt mốc 32.000 đồng/lít. Ảnh: Hải Anh

Đáng chú ý, Liên Bộ Công thương - Tài chính cho biết, kỳ điều hành lần này, do giá các mặt hàng xăng dầu đều có xu hướng tăng, nhất là dầu diesel và dầu hỏa có biến động tăng mạnh, mặc dù Quỹ BOG đang ở mức khá thấp, nhưng Liên Bộ Công thương - Tài chính vẫn quyết định tiếp tục sử dụng linh hoạt công cụ Quỹ BOG nhằm hạn chế mức tăng của giá một số mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, Liên Bộ quyết định tiếp tục không trích lập Quỹ BOG và tiếp tục chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, ngừng trích lập Quỹ BOG đối với dầu diesel và dầu hỏa, chi sử dụng Quỹ BOG đối với dầu diesel và dầu hỏa để giá xăng dầu trong nước có mức tăng thấp hơn mức tăng của giá xăng thế giới.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ chi quỹ bình ổn với xăng là 100 - 200 đồng/lít, còn với các loại dầu là 300 - 400 đồng/lít.

Như vậy, xăng đã có 6 phiên liên tiếp tăng giá, đưa mặt hàng này leo lên đỉnh mới./.