Cụ thể, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh có giá bán không cao hơn 22.752 đồng/lít (tăng 277 đồng/lít). Xăng RON95-III không cao hơn 23.929 đồng/lít (tăng 330 đồng/lít), cao hơn xăng E5RON92 1.177 đồng/lít

Tại kỳ điều chỉnh này, liên bộ quyết định tăng giá dầu mazut 180CST 3.5S thêm 30 đồng/kg và có giá bán không cao hơn 15.959 đồng/kg.

Giá xăng tăng, giá dầu tăng, giảm nhẹ kể từ 15 giờ ngày 29/2/2024
Xăng tăng, giá dầu tăng, giảm nhẹ kể từ 15 giờ ngày 29/2/2024. Ảnh: Hải Anh

Ngược với việc tăng giá nêu trên, tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định giảm nhẹ một số loại dầu.

Theo đó, dầu diesel 0.05S có giá bán không cao hơn 20.773 đồng/lít (giảm 137 đồng/lít). Dầu hỏa không cao hơn 20.785 đồng/lít (giảm 136 đồng/lít).

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg, không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel và dầu hỏa. Không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.