dịch vụ mật mã dân sự

Giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: Đức Minh

Theo quy định mới tại Thông tư số 18, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh (GPKD) sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận (GCN) hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, GCN hợp quy sản phẩm mật mã dân sự nộp phí như sau:

Kể từ ngày 11/3/2021 đến hết ngày 31/12/2021, nộp phí bằng 90% mức thu phí quy định tại Mục I và Mục II Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 249/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 (giảm 10%).

Cụ thể, phí thẩm định cấp mới GPKD mật mã dân sự là 7,2 triệu đồng/lần thẩm định; Phí thẩm định sửa đổi, bổ sung giấy phép do thay đổi, bổ sung sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự sẽ là 2,7 triệu đồng/lần thẩm định.

Phí thẩm định sửa đổi, bổ sung giấy phép do thay đổi tên, thay đổi người đại diện theo pháp luật là 900 nghìn đồng/lần thẩm định; Phí thẩm định cấp lại giấy phép do giấy phép bị mất hoặc hư hỏng và phí thẩm định gia hạn giấy phép cùng là 450 nghìn đồng/lần thẩm định.

Phí thẩm định cấp GCN hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự và phí thẩm định cấp GCN hợp quy chuẩn mật mã dân sự cùng là 2,7 triệu đồng/lần thẩm định.

Trong thời gian Thông tư 18 có hiệu lực, không nộp phí theo mức thu phí quy định tại Mục I và Mục II Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 249.

Kể từ ngày 1/1/2022 trở đi, nộp phí theo mức thu phí quy định tại Thông tư 249./.

Đức Minh