Chính sách giảm thuế đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Chính sách giảm thuế đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Hơn 15.136 hộ cá nhân được hỗ trợ

Ngay sau khi dịch Covid-19 bùng phát, Tổng cục Thuế đã tham mưu cho Bộ Tài chính trình Chính phủ nhiều chính sách về thuế nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Một trong những chính sách được ban hành kịp thời tháo gỡ khó khăn trước mắt cho người nộp thuế là Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, hầu hết các ngành sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được áp dụng cơ chế gia hạn như: lĩnh vực sản xuất; hoạt động kinh doanh, dịch vụ; doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đều được gia hạn.

“Để bảo đảm chính sách hỗ trợ của Chính phủ được áp dụng rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình cá nhân kinh doanh chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19, việc gia hạn nộp thuế được áp dụng đối với những loại thuế liên quan trực tiếp đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, gồm thuế giá trị gia tăng phát sinh từ tháng 3 đến tháng 6 (đối với trường hợp khai theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II/2020 (đối với kê khai theo quý). Đối với gia hạn nộp tiền thuê đất, Nghị định 41 cũng gia hạn 5 tháng đối với tiền thuê đất của kỳ đầu năm, kể từ ngày 31/5. Do vậy, tiền thuê đất được gia hạn của kỳ đầu năm được nộp ngân sách chậm nhất là ngày 31/10/2020” - ông Minh cho biết.

Ngoài việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 42/2020/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bị mất, hoặc thiếu việc làm, giảm sâu thu nhập, không đảm bảo mức sống tối thiểu, hỗ trợ thêm cho một số nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch. Để triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế, chi cục thuế đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19 đúng quy định.

Theo số liệu báo cáo của các cục thuế, đến hết ngày 5/11/2020, số lượng hộ kinh doanh gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến UBND cấp xã là 46.265 hộ. Số lượng hộ kinh doanh mà UBND cấp xã gửi hồ sơ sang cơ quan thuế đề nghị thẩm định là 42.805 hộ, trong đó số lượng hộ kinh doanh thuộc diện hỗ trợ là 33.251 hộ; số không được hỗ trợ là 8.368 hộ, số hồ sơ còn lại cơ quan thuế đang tiếp tục thẩm định. Số lượng hộ kinh doanh đã chuyển sang UBND cấp tỉnh phê duyệt được hỗ trợ là 15.136 hộ, số không được hỗ trợ là 1.729 hộ...

Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trật tự an toàn xã hội để duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội đề ra, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 84/2020/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Trên cơ sở Nghị quyết 84, trong thẩm quyền được quy định tại các luật thuế, luật phí và lệ phí, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành và triển khai thực hiện các giải pháp như: giảm 50% lệ phí trước bạ và gia hạn tiền thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước; giảm 15% tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cụ thể, theo Nghị định số 70/2020/NĐ-CP, ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được giảm 50% lệ phí trước bạ. Đã có khoảng 145.308 lượt xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước khi đăng ký sở hữu đã được giảm 50% lệ phí trước bạ, với tổng số tiền đã được giảm là 4.916 tỷ đồng; dự kiến số giảm cho cả năm 2020 vào khoảng 6.000 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị định số 109/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia hạn tiền thuế TTĐB đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, ngành Thuế cũng đã chỉ đạo các cục thuế tích cực triển khai. Tính đến ngày 18/11/2020, cơ quan thuế các cấp đã gia hạn cho 14 doanh nghiệp, với tổng số thuế TTĐB được gia hạn là 16.552 tỷ đồng; số đã nộp vào ngân sách nhà nước đến nay là 6.907 tỷ đồng; số đang còn được gia hạn là 9.646 tỷ đồng.

Ngoài hai nghị định trên, theo Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện giảm 15% tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng thuê đất của Nhà nước bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Báo cáo cho thấy, đến ngày 20/11/2020 cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý giảm thu cho 2.039 hồ sơ trên tổng số 7.470 hồ sơ mà người nộp thuế đã gửi đến cơ quan thuế với số tiền giảm thu là 199,5 tỷ đồng.

Phạm vi ảnh hưởng lớn

Các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn được ban hành có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn như: gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; hỗ trợ cho người lao động tạm ngừng hợp đồng lao động hoặc mất việc làm, hộ kinh doanh gặp khó khăn; giảm các loại thuế theo nghị quyết của Quốc hội; giảm nhiều loại phí, lệ phí theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ góp phần giảm bớt chi phí đầu vào của doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường, kích cầu tiêu dùng…

Nhật Minh