det-19.5.jpg

Chi nhánh Công ty CP dệt 19/5 Hà Nội tại Hà Nam thường xuyên bị Cục Thuế Hà Nam công khai nợ thuế. Ảnh minh họa: TL

Việc công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế, Cục Thuế Hà Nam căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành về công khai thông tin pháp luật về thuế. Đồng thời, đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh Hà Nam vừa thực hiện công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế trên 90 ngày, đã áp dụng biện pháp cưỡng chế và người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng đến ngày 30/6/2021, vẫn còn nợ thuế gồm 33 doanh nghiệp.

Trong đó, người nộp thuế nợ thuế trên 90 ngày, đã áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn chưa thu hồi được tiền thuế nợ là 28 doanh nghiệp, số tiền nợ trên 53,1 tỷ đồng; người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng vẫn còn nợ thuế là 5 doanh nghiệp, số tiền nợ trên 8,9 triệu đồng.

Dẫn đầu danh sách doanh nghiệp nợ thuế là Công ty CP Xây dựng công trình giao thông 820 nợ trên 12,3 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty CP xi măng Tràng An nợ trên 9,5 tỷ đồng; Công ty TNHH một thành viên đá Phủ Lý nợ trên 7,5 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty CP dệt 19/5 Hà Nội tại Hà Nam nợ trên 6 tỷ đồng; Công ty CP xi măng nội thương – Chi nhánh Mỏ Đá nợ trên 5,3 tỷ đồng…

Cùng với việc thường xuyên công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế, Cục Thuế Hà Nam còn ban hành nhiều quyết định cưỡng chế tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp để thu hồi tiền nợ thuế.

Mới đây, Chi cục Thuế khu vực Thanh Liêm – Bình Lục thuộc Cục Thuế Hà Nam đã ban hành quyết định cưỡng chế tài khoản ngân hàng của Công ty CP xuất nhập khẩu Havico (mã số thuế 0700257240) với số nợ trên 10,3 tỷ đồng.

Lý do doanh nghiệp này bị cưỡng chế nợ thuế là do nợ tiền thuế, tiền phạt (đến hạn cưỡng chế), tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền./.

Văn Tuấn