thuế kim bảng hà nam

Chi cục Thuế huyện Kim Bảng tập trung rà soát lại tất cả các các chỉ tiêu thu từ đó đề ra các giải pháp thu đúng, thu đủ các khoản thu vào ngân sách. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Chia sẻ về giải pháp triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Minh cho biết, đơn vị đề ra mục tiêu thu vượt dự toán phấn đấu huyện giao.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, đơn vị tập trung rà soát lại tất cả các chỉ tiêu thu đề ra để thu đúng thu đủ các khoản thu vào ngân sách; tăng cường phối hợp của các cơ quan liên quan, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trong công tác thu ngân sách; tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu thuế; đẩy mạnh các giải pháp thu hồi nợ thuế…

Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách thuế sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành; đẩy mạnh hiện đại hoá công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc khai thuế, nộp thuế điện tử trên địa bàn; tăng cường, kỷ cương, kỷ luật nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức thuế trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí.../.

Văn Tú