Hà Nội cần chú trọng xử lý ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị
Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Minh Hải phát biểu tại hội nghị.

Đó là ý kiến của các đại biểu thảo luận tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội (khoá XVII) diễn ra sáng 24/11.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Minh Hải đã thay mặt tổ đại biểu, giải trình làm rõ thêm về: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2023 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2024 - 2026; Báo cáo và đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2023, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024; Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của thành phố; Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố.

Theo đó, về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và những năm tiếp theo, các đại biểu đề nghị đánh giá kỹ bối cảnh khó khăn và kết quả đạt được để đánh giá một cách đúng mực, sát thực tế đối với những kết quả đã đạt được của thành phố trong thời gian qua.

Mặc dù có 4 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, tuy nhiên, các đại biểu đều thống nhất nhận định, cả 4 chỉ tiêu trên không hoàn thành do nhiều yếu tố khách quan, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, để thấy được nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số ý kiến cho rằng nên phân tích sâu về hạn chế, đặc biệt là nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế từ chủ quan trong nội tại của hệ thống, trong đó, có nhiều vấn đề dân sinh bức xúc, kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết triệt để.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, nhiều ý kiến đại biểu cho rằng, cần tập trung vào dự báo và đánh giá xu hướng, cùng với các nhóm giải pháp như thành phố đã đề ra. Thành phố cần sớm có lộ trình, kế hoạch cụ thể để triển khai các nội dung sau khi Trung ương thông qua (Quy hoạch Thủ đô, điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và Luật Thủ đô sửa đổi). Đồng thời, có kế hoạch sẵn sàng chuẩn bị các nội dung để hướng tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII.

Ngoài ra, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy...

Cùng với đó, tiếp tục quyết liệt triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, cùng với 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội, thành phố cần tập trung ưu tiên cần xử lý ngay đối với 2 vấn đề dân sinh bức xúc và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, đó là vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường và cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị.

Xác định việc di dời các trường đại học, cao đẳng, các bệnh viện ra khỏi nội đô là một trong những giải pháp quan trọng để mở rộng không gian phát triển Thủ đô trong những giai đoạn tới. Các điểm đất sau di dời được sử dụng thành những thiết chế văn hóa dành cho nhân dân và một phần nào đó được giữ lại làm nơi trưng bày (như là triển lãm) về lịch sử, văn hóa.

Các đại biểu cũng thống nhất nhận định, tính đến thời điểm 15/11, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư toàn thành phố là 56,7% kế hoạch. Để đạt được mục tiêu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư toàn thành phố năm 2023, ước đạt 91,1%, cần sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của thành phố và sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của các địa phương, đơn vị.

Các đại biểu cũng cho rằng, một trong những giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công, công tác chuẩn bị đầu tư cần được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, chuẩn bị từ sớm, từ xa. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, đánh giá lại Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vì có rất nhiều dự án đã đưa vào danh mục nhưng lại chưa đủ điều kiện để bố trí vốn triển khai, hoặc xem xét lại thứ tự ưu tiên để bố trí vốn triển khai một số dự án dân sinh bức xúc, cấp bách hoặc một số dự án hoàn thiện kết nối hạ tầng khu vực, thu hút đầu tư…/.