UBND thành phố Hà Nội đã quyết định công nhận 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bao gồm các xã: Hồng Hà, Thọ An (huyện Đan Phượng); Bát Tràng, Dương Xá (huyện Gia Lâm); Đại Đồng (huyện Thạch Thất); Hồng Dương (huyện Thanh Oai); Hà Hồi, Văn Bình, Nhị Khê, Vạn Điểm (huyện Thường Tín); Kim Sơn (thị xã Sơn Tây).

Ngoài 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong dịp này, thành phố cũng công nhận xã Tuy Lai (huyện Mỹ Đức) đạt chuẩn nông thôn mới.

Như vậy, tính lũy kế đến nay, toàn thành phố đã có 368/382 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 29 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các xã trên được UBND thành phố tặng Bằng công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Thành phố giao UBND các huyện, thị xã và các xã có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo quy định.

Năm 2021, Hà Nội phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 100% số xã; có thêm 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới... Để đạt mục tiêu đề ra, thành phố đã chỉ đạo các địa phương chủ động vào cuộc, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu của năm 2021./.

Phúc Nguyên