Ngày 27/4, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (TTTT) tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội nhấn mạnh, Hà Nội đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân. Mọi công tác đã được chuẩn bị chu đáo, thực hiện Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2021 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về thực hiện cuộc bầu cử tại Hà Nội

Cùng với việc thành lập tiểu ban chuyên trách, công tác thông tin, tuyên truyền hướng dẫn về bầu cử đã được các cấp, các ngành của TP. Hà Nội triển khai từ sớm, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, bám sát chỉ đạo của Trung ương. UBND TP. Hà Nội cũng ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 9/3/2021 về thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử.

Phát huy năng lực của hệ thống thông tin cơ sở, Sở TTTT Hà Nội đã sản xuất và phát hành đĩa CD tuyên truyền bầu cử, hướng dẫn phòng văn hóa và thông tin, trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao quận, huyện, thị xã tăng thời gian, thời lượng, tần suất phát thanh tuyên truyền bầu cử, đảm bảo đầy đủ, trọn vẹn file âm thanh, cao điểm từ ngày 15/5 đến ngày 23/5/2021.

Riêng trong ngày 23/5/2021, hệ thống đài truyền thanh cơ sở sẽ tập trung vận động cử tri đi bỏ phiếu và phát thanh thường xuyên, liên tục theo yêu cầu của ủy ban bầu cử địa phương. Sau ngày 23/5/2021, các hoạt động truyền thông sẽ tập trung tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công của bầu cử...

Theo bà Trần Thị Mai Dung – Trưởng phòng Báo chí – Xuất bản - Truyền thông - Sở TTTT Hà Nội, xác định cuộc bầu cử là một nhiệm vụ quan trọng và công tác tuyên truyền sẽ tác động tích cực đến nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cử tri nên Sở TTTT Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử cho đội ngũ biên tập, phóng viên các cơ quan báo chí; cán bộ phụ trách nội dung Bản tin của các cơ quan thành phố; cán bộ làm công tác thông tin cơ sở, tuyên truyền của phòng văn hóa và thông tin, trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao thuộc 30 quận, huyện, thị xã.

Họ chính là những cán bộ trực tiếp tham mưu, triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử tại cơ quan, đơn vị tạo động lực để mỗi người dân Thủ đô phát huy quyền làm chủ, chủ động, tích cực tham gia bầu cử, để cuộc bầu cử sắp tới thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Tại hội nghị, TS. Nguyễn Hải Long - Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử, Văn phòng Quốc hội đã khái quát về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật về công tác bầu cử; tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, HĐND các cấp.

Đồng thời, giới thiệu thành tựu của Quốc hội khóa XIV, vai trò, nhiệm vụ của Quốc hội khóa XV; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi, trách nhiệm của cử tri.

Ngoài ra, các nội dung liên quan đến việc tham gia tích cực của người dân vào công tác bầu cử; thông tin về công tác đối ngoại, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử được đưa ra nhằm cảnh báo cũng như giải đáp cho các cơ quan báo chí...

Chiều 27/4, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố, đã ký Quyết định số 86/QĐ-UBBC về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Danh sách chính thức gồm 160 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, tại 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Danh sách này căn cứ trên cơ sở Quyết định số 14/QĐ-UBBC ngày 9/2/2021 của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phúc Nguyên