hải quan hà nội

Thông tư 38/2015/TT-BTC có nhiều điểm mới, đơn giản hóa thủ tục hải quan. Ảnh: Xuân Anh

Hội nghị đã giới thiệu những điểm mới, tại Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK).

Thông tư 38 bãi bỏ, thay đổi một số quy định với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất, nhằm đơn giản hóa, thực hiện thủ tục hải quan nhanh chóng, tránh gây tồn đọng, kéo dài, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK.

Bỏ quy định nộp hợp đồng mua bán khi làm thủ tục tạm nhập; lập danh sách các tờ khai nhập khẩu tại chỗ gửi cho cơ quan thuế đối với hàng hóa XNK tại chỗ theo tháng thay vì từng lần…

Cục Hải quan TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức niêm yết công khai các văn bản liên quan đến các chính sách thuế, hải quan mới, trong đó có Thông tư 38 tại trụ sở các chi cục, kho ngoại quan, địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung để doanh nghiệp (DN) biết và thực hiện được thống nhất.

Công khai đầu mối, số điện thoại hỗ trợ để kịp thời giải đáp các vướng mắc cho DN khi thực hiện các chính sách mới của ngành Hải quan.

Thông tư 38/2015/TT-BTC ban hành nhằm thống nhất các hướng dẫn về hải quan, thay thế các Thông tư: 94/2014/TT-BTC, 22/2014/TT-BTC, 128/2013/TT-BTC, 196/2012/TT-BTC, 186/2012/TT-BTC,183/2012/TT-BTC, 15/2012/TT-BTC, 190/2011/TT-BTC, 45/2011/TT-BTC, 13/2014/TT-BTC.

Nguyễn Hà