Hà Nội: Hỗ trợ khoảng 6,7 tỷ đồng học phí năm học 2023-2024 cho học sinh thuộc hộ cận nghèo
Hà Nội dự kiến hỗ trợ khoảng 6,7 tỷ đồng học phí năm học 2023 - 2024 cho học sinh thuộc hộ cận nghèo. Ảnh: TL

Chiều 6/12, tại kỳ họp thứ 14, các đại biểu HĐND TP. Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông của TP. Hà Nội thuộc hộ cận nghèo.

Nghị quyết này quy định việc hỗ trợ 50% mức thu học phí do HĐND TP. Hà Nội quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên tương ứng với hình thức học và vùng, cấp học.

Đối tượng áp dụng là trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của TP. Hà Nội; học viên thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của TP. Hà Nội.

Thời gian hỗ trợ từ ngày 1/1/2024, theo thời gian học sinh học thực tế, tối đa không quá 9 tháng/năm học.

Theo tờ trình của UBND TP. Hà Nội, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định, trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo được giảm 50% học phí và phải đóng 50% học phí theo quy định. Với mức thu học phí của năm học 2023 - 2024 trên địa bàn thành phố, mức phí của các đối tượng này phải đóng thấp nhất là 25.000 đồng/học sinh/tháng và cao nhất 150.000 đồng/học sinh/tháng.

Như vậy, sau khi thực hiện chính sách của trung ương và thành phố, học sinh thuộc hộ cận nghèo sẽ không phải đóng học phí. Dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ cho đối tượng trên trong năm học 2023 - 2024 khoảng 6,7 tỷ đồng (đối tượng hưởng chính sách khoảng 10.305 người).

Trong đó, hỗ trợ học sinh công lập khoảng 6,57 tỷ đồng (số đối tượng hưởng chính sách là 10.179 người), còn lại là học sinh dân lập, tư thục với khoảng 134 triệu đồng (126 người hưởng chính sách)./.