Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phát triển thị trường động
Hà Nội hỗ trợ, phát triển thị trường lao động theo hướng linh hoạt.

Theo đó, số lao động được giải quyết việc làm đạt hơn 12,4 nghìn người. Trong đó, thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội cho đối tượng nghèo, đối tượng chính sách xã hội vay với tổng số tiền 86,3 tỷ đồng, giúp tạo việc làm cho 1.658 lao động; có 1.654 người nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm; có 9,1 nghìn người được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác.

Cũng trong tháng 11, thành phố ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho trên 6 nghìn người với số tiền hỗ trợ 165 tỷ đồng; tư vấn giới thiệu việc làm cho 5,9 nghìn người.

Tính chung 11 tháng năm 2022, thành phố đã giải quyết việc làm cho 195 nghìn lao động, đạt 122,1% kế hoạch năm, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021; tiếp nhận, thẩm định và ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho gần 64,8 nghìn người với kinh phí hỗ trợ là 1,7 nghìn tỷ đồng; tư vấn giới thiệu việc làm cho 65,5 nghìn người; hỗ trợ học nghề cho 1,5 nghìn người, với số tiền 6,6 tỷ đồng.

Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phát triển thị trường động
Dịp cuối năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ tăng cường kết nối phiên giao dịch việc làm với các địa phương để tăng cơ hội tìm việc cho người lao động.

Ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cũng cho biết, dịp cuối năm, đơn vị sẽ tăng cường kết nối phiên giao dịch việc làm với các địa phương để tăng cơ hội tìm việc cho người lao động. Theo khảo sát mới đây của trung tâm, thị trường lao động việc làm tại Hà Nội và phía Bắc tương đối ổn định. Một số doanh nghiệp da giày, may mặc bị ảnh hưởng bởi các đơn hàng sụt giảm nhưng chủ yếu ở phía Nam.

Hiện trung tâm đang tăng cường khảo sát, nắm bắt thông tin thị trường, tăng cường kết cung cầu trên thị trường lao động để có tư vấn kịp thời cho người lao động khi đến tìm hiểu thông tin tại Sàn giao dịch việc làm và điểm sàn vệ tinh, góp phần thúc đẩy giải quyết việc làm cho người lao động.

Năm 2022, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 160.000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống dưới 4%, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo đạt 72,2%. Để đảm bảo được các mục tiêu đề ra, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành của thành phố, cũng như các cơ quan ban ngành địa phương, đồng thời chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện công tác nghiên cứu, dự báo và đánh giá về tình hình thị trường lao động hiện tại, cũng như xu hướng phát triển và tác động kinh tế trong thời gian tới, xu hướng dịch chuyển ngành nghề sau dịch nhằm tìm ra những chính sách mới phù hợp để bảo đảm việc làm cho người lao động.

Đồng thời sở tham mưu với thành phố có định hướng, những giải pháp cải thiện chất lượng nguồn lao động của thành phố Hà Nội, hỗ trợ người lao động học nghề, mở rộng cơ hội nghề nghiệp sau khi dịch bệnh đang được kiểm soát.

Thành phố Hà Nội đã thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động đồng bộ từ thành phố đến các quận, huyện, thị xã theo hướng hiện đại, tạo thuận lợi trong việc kết nối cung - cầu lao động của Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô và các địa phương khác trên cả nước; hiện đại hóa hoạt động của hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, đặc biệt là hoạt động cung cấp thông tin thị trường lao động tại các phiên giao dịch việc làm chuyên đề, phiên giao dịch việc làm lưu động tại quận/huyện. Những giải pháp này nhằm giúp đưa thông tin về cầu lao động đến trực tiếp với đối tượng cụ thể, để người lao động có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, đồng thời giúp các đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng được lao động.