Hà Nội: Học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ở vùng xanh, vàng trở lại trường từ ngày 8/2
Hà Nội: Học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ở vùng xanh, vàng trở lại trường từ ngày 8/2. Ảnh: Tư liệu

Cụ thể, học sinh các khối từ lớp 7 đến lớp 12 trên địa bàn thành phố sẽ đi học trực tiếp; học sinh cấp tiểu học và khối lớp 6 của cấp THCS tiếp tục học trực tuyến; trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà.

Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đề xuất nguyên tắc thực hiện là chỉ tổ chức dạy học trực tiếp ở các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, các địa bàn mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến.

Học sinh cư trú tại địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 không đến trường học mà ở nhà học trực tuyến, nhà trường có trách nhiệm phân công giáo viên dạy học cho các em.