Hà Nội ưu tiên, đảm bảo nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình giáo dục, y tế, văn hóa
Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội: Khẩn trương đưa các nghị quyết vào cuộc sống đạt hiệu quả
Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội: Khẩn trương đưa các nghị quyết vào cuộc sống đạt hiệu quả. Ảnh: Diệu Hoa

Phát biểu bế mạc tại Kỳ họp thứ tư, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI chiều ngày 8/4, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân Thủ đô, trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND TP. Hà Nội, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố, các vị đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm và chất lượng.

Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND và các cơ quan chuyên môn của TP. Hà Nội đã khẩn trương tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của đại biểu để HĐND TP. Hà Nội xem xét, biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất cao 4 Nghị quyết (đạt tỷ lệ 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành), trong đó có những nội dung rất quan trọng, tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong thời trước mắt và những năm tiếp theo.

Theo Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội, ngoài ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, đại biểu đã thảo luận và UBND TP. Hà Nội cũng đã có quan điểm rõ ràng trong việc thực hiện, thể hiện trách nhiệm và khẳng định hoạt động HĐND thực chất, đảm bảo yêu cầu.

Theo đó, bốn nghị quyết được thông qua là: Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo; bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025, phân bổ vốn thuộc kế hoạch đầu tư công cấp TP. Hà Nội năm 2022; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 22 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 6 dự án đầu tư công của thành phố đủ điều kiện; Nghị quyết chuyên đề về các biện pháp đẩy nhanh tiến độ, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố; Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND TP. Hà Nội.

"Ngay sau kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội đề nghị UBND TP. Hà Nội, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo các nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực” - ông Tuấn nói.

Riêng với việc triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 của TP. Hà Nội ở các lĩnh vực được thông qua tại kỳ họp này với khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung khó và phức tạp trong tổ chức thực hiện, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị UBND TP. Hà Nội tập trung rà soát, đánh giá, sắp xếp thứ tự ưu tiên; tăng cường cải cách, phân cấp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, chú trọng quản lý sau đầu tư; thường xuyên kiểm tra, giám sát để sớm hoàn thành công trình, dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và phát huy hiệu quả.

Với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất trên địa bàn thành phố, UBND TP. Hà Nội cần tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tập trung ngay việc thanh tra, kiểm tra; có biện pháp xử lý kiên quyết, dứt điểm đối với dự án vi phạm, chậm tiến độ, chậm triển khai, định kỳ báo cáo HĐND TP. Hà Nội kết quả thực hiện, đồng thời công khai với cử tri và nhân dân được biết.

Chiều nay, 8/4, tại Kỳ họp thứ tư, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn TP. Hà Nội. Theo đó, HĐND TP. Hà Nội thông qua 15 nhóm biện pháp giải quyết đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố. HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND TP. Hà Nội tiếp tục tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết và báo cáo HĐND TP. Hà Nội theo quy định.