đất đai

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Diệu Hoa

Chiều 28/5, đoàn công tác số 01 và số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn huyện Gia Lâm và huyện Mê Linh.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ - Trưởng đoàn kiểm tra số 01 và Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Nguyễn Trọng Đông - Trưởng đoàn kiểm tra số 02 chủ trì cuộc làm việc.

Báo cáo do lãnh đạo 2 huyện Mê Linh và Gia Lâm trình bày tại buổi khảo sát cho thấy, công tác giao đất, cho thuê đất, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn 2 huyện đã được tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, góp phần tăng thu cho ngân sách để tạo nguồn lực lớn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kỹ thuật và phát triển kinh tế - xã hội.

Riêng huyện Mê Linh đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được 22,5ha, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2.315 tỷ đồng. Còn huyện Gia Lâm đã tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng được 940,5 ha, liên quan đến 17.234 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ đã chi trả là 6.107,2 tỷ đồng.

Hai huyện cũng triển khai đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một cách quyết liệt, khoa học, có lộ trình. Đến nay, huyện Gia Lâm đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đạt tỷ lệ 83,5% (nếu bao gồm cả các trường hợp được cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai thì đạt 98,5%); huyện Mê Linh đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu đạt 95,2% các trường hợp đủ điều kiện...

Bên cạnh những kết quả nêu trên, lãnh đạo huyện Gia Lâm và huyện Mê Linh cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc… Lãnh đạo 2 huyện Mê Linh và huyện Gia Lâm đã nêu nhiều kiến nghị, đề xuất với Thành phố và Trung ương, tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Sau khi nghe lãnh đạo thành phố, các sở, ngành và thành viên đoàn khảo sát trao đổi, thảo luận, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến đánh giá: 2 huyện Gia Lâm và Mê Linh đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng trong Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI cũng như trong tổ chức thực hiện Luật Đất đai 2013, qua đó góp phần khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và Thành phố.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan liên quan tổng hợp, tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND TP.Hà Nội hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ Thành ủy, phục vụ công tác tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW cấp thành phố và báo cáo Ban Chấp hành Trung ương trong thời gian tới./.

Khánh Linh