Nghiêm túc thực hiện quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy
Hà Nội sẽ nghiêm túc thực hiện quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy. Ảnh: Minh họa

UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về quy định liên quan đến bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn.

Thành phố yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, chủ tịch UBND thành phố về việc tổ chức, thực hiện quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận thông tin cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Chính phủ. Đồng thời, tăng cường các đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

Các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát và báo cáo về UBND thành phố (qua Sở Tư pháp) việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ phải nộp, xuất trình là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công...

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, cơ quan, tổ chức biết và khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo quy định...

Trước đó, đầu tháng 3/2023, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Văn bản số 602/UBND-KSTTHC về chấn chỉnh việc thực hiện các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.