Đây là thông tin được bà Đinh Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên, Hà Nội cho biết tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, chiều 20/9.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn quận Long Biên 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, bà Hương cho biết, thực hiện thí điểm một số nội dung theo chỉ đạo của thành phố, trong đó tập trung vào nhóm các dịch vụ công nhằm phục vụ tổ chức và công dân trên địa bàn, quận Long Biên đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn vào cuộc, phối hợp với các sở chuyên ngành của thành phố hoàn thành 7 thủ tục hành chính (TTHC) dịch vụ công mức độ 3.

Trong đó đã áp dụng liên thông giải quyết TTHC đối với: Khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; giảm thời gian giải quyết cho toàn bộ quy trình từ 20 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc. Theo đó, công dân khai báo, nộp hồ sơ qua mạng và chỉ cần đến 1 lần để nhận được cả 3 kết quả gồm: Giấy khai sinh, sổ đăng ký hộ khẩu thường trú và thẻ BHYT cho trẻ em...

Kết quả tính đến ngày 15/9 đã có 2.314 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó đã giải quyết 1.999 hồ sơ đúng hạn, đang xử lý 315 hồ sơ; không có hồ sơ quá hạn.

Đồng thời, quận cũng đã phối hợp với Sở Tư pháp và đơn vị tư vấn Nhật Cường triển khai chạy thử 2 nhóm dịch vụ công mức độ 3 gồm: Đăng ký kết hôn và trích lục hộ tịch (gồm 4 TTHC). Dự kiến hoàn thành việc chạy thử, báo cáo thành phố trước ngày 30/9/2016 để thành phố xem xét, mở rộng, áp dụng đến các quận huyện khác.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của thành phố, quận đã chủ động xây dựng các quy trình nghiệp vụ đối với 24 TTHC (gồm 13 TTHC cấp quận; 11 TTHC cấp phường) để báo cáo thành phố tiếp tục mở rộng hệ thống dịch vụ công mức độ 3 trên địa bàn thành phố.

Theo kết quả đánh giá mức độ hài lòng của công dân về hoạt động tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC từ tháng 1/2016 đến ngày 15/9, đối với cấp quận hệ thống máy đánh giá ghi nhận 9.545 kết quả đánh giá của công dân, trong đó 9.400 ý kiến đánh giá rất hài lòng, chiếm tỷ lệ 98,48%, 145 ý kiến đánh giá hài lòng, chiếm 1,52%; không có ý kiến không hài lòng.

Đối với cấp phường, hệ thống máy đánh giá sự hài lòng ghi nhận 68.410 kết quả đánh giá của công dân, trong đó 1.189 ý kiến đánh giá rất hài lòng, chiếm tỷ lệ 1,74%; 67.215 ý kiến đánh giá hài lòng, chiếm tỷ lệ 98,25%, 6 ý kiến đánh giá không hài lòng về biểu mẫu, thời gian, chiếm tỷ lệ 0,01%.

Cũng theo bà Hương, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quận những tháng cuối năm là tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, kiến nghị đơn giản hóa TTHC để tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện; rà soát, mở rộng TTHC mức độ 3,4 theo lộ trình của thành phố.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ CCHC; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nêu cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ…/.

H.C