Sáng 10/6, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực HĐND thành phố với các sở, ngành liên quan về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.

Qua thực tế giám sát, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP.Hà Nội đã tổng hợp danh mục dự án vẫn chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai còn tồn tại vi phạm từ thời điểm trước giám sát năm 2018 và phát sinh thêm từ năm 2018 đến nay.

Tổng hợp kết quả tái giám sát, HĐND thành phố cho biết, đối với 89 dự án chậm triển khai (tính đến năm 2012) còn tồn tại đã được Thường trực HĐND thành phố kiến nghị tại Báo cáo số 53/BC-HĐND ngày 20/9/2012, đến nay còn 56 dự án vẫn chưa được khắc phục dứt điểm các vi phạm theo kiến nghị giám sát. Đặc biệt, 22 dự án có quyết định thu hồi đất, nhưng đến thời điểm tái giám sát vào tháng 3/2021, vẫn còn 18 dự án chưa được thu hồi đất trên thực tế.

Bên cạnh đó, có 293/383 dự án chậm triển khai giai đoạn 2012-2017, tiếp tục chậm triển khai hoặc có các vi phạm. Đặc biệt, trong số 90 dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ năm 2018, đến nay vẫn còn 37 dự án chậm nộp tiền sử dụng đất gần 2.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, qua tái giám sát, Thường trực HĐND thành phố còn phát hiện thêm 45 dự án chậm triển khai phát sinh sau khi HĐND thành phố giám sát vào tháng 7/2018 đến tháng 3/2021.

Nguyên nhân là do quy định pháp luật về quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư, xây dựng còn chồng chéo, chưa đồng bộ và chậm được tháo gỡ; việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên ngành của UBND thành phố mang tính thời điểm, chưa xuyên suốt. Nhiều chủ đầu tư dự án chấp hành pháp luật đất đai, chế độ báo cáo, giám sát đầu tư chưa tốt; vẫn còn tình trạng cố ý sử dụng đất sai mục đích hoặc cố tình chây ỳ triển khai dự án chậm tiến độ; đề xuất điều chỉnh gia hạn dự án nhiều lần...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, thời gian qua, mặc dù các sở, ngành đã tham mưu UBND thành phố tăng cường quản lý, xử lý các vi phạm đối với các dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai, song chưa đạt được kết quả như mong muốn, còn phát sinh thêm các dự án mới chậm triển khai.

Hiện thành phố vẫn còn 66 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất chậm thực hiện các thủ tục đầu tư, chậm triển khai theo quyết định được phê duyệt; hơn 300 dự án đã được giao đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai, nhưng đến tháng 4/2021 vẫn chưa xử lý, giải quyết triệt để.

Để tăng cường quản lý, xử lý các vi phạm trên, Thường trực HĐND thành phố đề nghị các sở, ngành theo dõi, thanh tra, kiểm tra công tác triển khai thực hiện và tham mưu UBND thành phố xử lý vi phạm đối với nhóm các dự án mà đoàn giám sát kiến nghị; tăng cường việc quản lý thực hiện dự án theo quy hoạch và rà soát tiến độ điều chỉnh quy hoạch đối với từng dự án; đề xuất giải pháp ngăn chặn việc chủ đầu tư lợi dụng đề xuất điều chỉnh quy hoạch để kéo dài thời gian triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai của dự án.

Sau buổi làm việc, các sở, ngành hoàn thiện báo cáo tổng hợp các dự án cụ thể, bao gồm cả những vi phạm, hướng giải quyết của các dự án có sử dụng đất đến Thường trực HĐND thành phố. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND thành phố ban hành kết luận đợt tái giám sát. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc xử lý dứt điểm đối với các dự án vốn ngoài ngân sách nhà nước, có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai...

Diệu Hoa