Khai thác nguồn lực từ làng nghề Hà Nội
Khai thác nguồn lực từ làng nghề Hà Nội. Ảnh: TL

Thời gian qua làng nghề có vai trò quan trọng, đóng góp vào phát triển kinh tế chung của thành phố, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh thủ đô ra thế giới.

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho thấy, toàn thành phố hiện có 274 làng được công nhận là làng nghề, 48 làng được công nhận là làng nghề truyền thống, thuộc địa bàn 24 quận, huyện, thị xã.

Làng nghề Hà Nội tập trung vào 6 nhóm nghề: chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ; sản xuất, kinh doanh sinh vật cảnh; xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn; các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn có khoảng 500 làng có nghề đang hoạt động.

Trong những năm qua, các làng nghề đã có sự tăng trưởng về giá trị sản xuất và giá trị xuất khẩu. Trong đó, có khoảng 100 làng nghề đạt doanh thu 10 - 20 tỷ đồng/năm, gần 70 làng nghề đạt 20 - 50 tỷ đồng/năm và khoảng 20 làng nghề đạt hơn 50 tỷ đồng/năm, đóng góp đáng kể vào tăng thu ngân sách địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn.

Làng nghề được TP. Hà Nội xác định là nguồn lực quan trọng, cần được khai thác hiệu quả để góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân... Mặc dù nguồn lực làng nghề Hà Nội là khá lớn, song nhiều địa phương chưa khai thác hết thế mạnh, tiềm năng.

Dự thảo đề cương xây dựng Đề án tổng thể phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố giai đoạn 2024 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP. Hà Nội đề ra nhiệm vụ bảo tồn và phát triển làng nghề. Cùng với đó hoàn thiện đề án quy hoạch tổng thể các làng nghề trọng điểm theo hướng phát triển du lịch làng nghề.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hà Nội sẽ trình UBND TP. Hà Nội thông qua Đề án tổng thể phát triển làng nghề trên địa bàn TP. Hà Nội và sẽ cụ thể, chi tiết từng phần của dự án với sự phối hợp giữa các sở, ngành, quận, huyện và các Hiệp hội làng nghề của Hà Nội để triển khai đề án.

Theo Kế hoạch số 111/KH-UBND của UBND TP. Hà Nội về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn TP. Hà Nội, trong năm 2024, thành phố phấn đấu tiếp tục công nhận được thêm ít nhất 15 làng nghề, làng nghề truyền thống; đồng thời nghiên cứu ban hành một số quy định về mức hỗ trợ phát triển làng nghề theo quy định tại Nghị định số 52/NĐ-CP của Chính phủ.