Theo thông báo kết luận của UBND Thành phố Hà Nội tại hội nghị giao ban kiểm điểm công tác tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2021 là tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực cao nhất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, kết hợp triển khai đồng bộ các hoạt động trước, trong và sau tết; tập trung quản lý, điều hành thu - chi ngân sách, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, bảo đảm hạn chế ở mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2021; huy động lực lượng, tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp, biện pháp khẩn trương khoanh vùng dập dịch Covid-19; phục vụ nhân dân Thủ đô đón tết vui tươi, an lành, tiết kiệm, bám sát Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch UBND thành phố về tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bảo đảm an toàn cao nhất trong phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt “mục tiêu kép”, quyết liệt thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, đối với nhiệm vụ thứ nhất, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; áp dụng nhiều biện pháp mạnh mẽ, kịp thời với tinh thần tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về công tác này trên địa bàn.

Cùng với đó, các đơn vị tập trung triển khai các giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế của thành phố 6 tháng đầu năm 2021, chú trọng thúc đẩy 3 không gian kinh tế: Kinh tế Thủ đô gắn với đẩy mạnh hội nhập và kinh tế số. Đồng thời, các cơ quan đơn vị đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm, thường xuyên đôn đốc triển khai các dự án, công trình trọng điểm; tiếp tục cải cách mạnh mẽ, tạo chuyển biến thực chất hơn nữa về môi trường đầu tư, kinh doanh, chú trọng phát triển kinh tế tư nhân; nghiên cứu cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp./.

Khánh Linh