chi cục thuế đống đa

Công chức Chi cục Thuế quận Đống Đa tiếp nhận thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế. Ảnh: Nhật Minh.

Năm 2020 mặc dù dịch bệnh bùng phát, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, nhưng thu nội địa của Cục Thuế TP. Hà Nội đã vượt dự toán được giao.

Theo báo cáo của Cục Thuế TP. Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 do Cục Thuế TP. Hà Nội quản lý thực hiện đạt 267.585 tỷ đồng, đạt 102,8% dự toán được giao, tăng 6,6% so với thực hiện năm 2019. Có 9/18 khoản thu, lĩnh vực thu có kết quả khả quan. Kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội.

Có được kết quả trên là do Cục Thuế TP. Hà Nội đã làm tốt công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước. Cụ thể là công tác thanh tra, kiểm tra đã được cục thuế chú trọng, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, do dịch bệnh bùng phát, nên để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, năm 2020 Cục Thuế TP. Hà Nội đã không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các đơn vị đang bị ảnh hưởng của dịch bệnh để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, cơ quan thuế cũng không để doanh nghiệp lợi dụng chủ trương này để vi phạm pháp luật. Cục thuế đã luôn chú trọng thực hiện đúng các tiêu chí đánh giá rủi ro, đúng quy trình trong công tác thanh tra kiểm tra, rà soát, đối chiếu, phân tích rủi ro để gửi cho doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện điều chỉnh kê khai thuế.

“Trong trường hợp doanh nghiệp, người nộp thuế không thực hiện điều chỉnh, thì cục thuế mới thực hiện thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Điều này góp phần tích cực cải tạo môi trường bình đẳng cho các doanh nghiệp, đóng góp chung vào kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2020” - ông Mai Sơn cho biết.

Khảo sát của phóng viên TBTCO cho thấy, thực hiện chủ trương này, các chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế TP. Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách, góp phần vào kết quả chung của cục thuế trong năm 2020.

Ông Lê Quang Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Cầu Giấy cho biết, trong năm 2020 chi cục thuế đã rất chú trọng đến công tác quản lý thu, chống thất thu, nhất là đối với hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Chi cục thuế đã rà soát, đưa vào quản lý thuế đối với các hộ mới ra kinh doanh, nhất là đối với các cá nhân kinh doanh bán hàng qua mạng, các trường hợp xây dựng nhà tư nhân…

“Để chống thất thu ngân sách đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, Chi cục Thuế quận Cầu Giấy đã phối hợp với các phường rà soát các cá nhân có hoạt động kinh doanh, bán hàng qua mạng. Kết quả đã khai thác tăng thu đối với hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn với số thuế gần 45 tỷ đồng. Đây là khoản thu không nhỏ, góp phần đáng kể vào thu ngân sách của quận Cầu Giấy trong năm 2020” - ông Hùng chia sẻ./.

Nhật Minh