QLTT

Trong tháng 2, Hà Nội xử phạt hành chính, truy thu thuế, thu hồi thuế và tiền bán hàng tịch thu trị giá gần 265 tỷ đồng. Ảnh: TL

Trong đó: có 235 vụ hàng cấm, hàng lậu; xử lý 71 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ; 902 vụ gian lận thương mại… Qua đó, xử phạt hành chính, truy thu thuế, thu hồi thuế và tiền bán hàng tịch thu trị giá gần 265 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 2/2020, Công an TP. Hà Nội đã kiểm tra 349 vụ, xử lý 301 vụ, phạt hành chính 2,423 tỷ đồng; truy thu thuế 116,445 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm 4,895 tỷ đồng.

Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 379 vụ, phạt hành chính 4,862 tỷ đồng. Trị giá hàng tịch thu, hàng buộc tiêu hủy, chuyển đổi mục đích sử dụng là 22,742 tỷ đồng.

Trong tháng 3/2020, lực lượng chức năng TP. Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó chú trọng nhóm mặt hàng phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, kết nối, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng chức năng nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn TP. Hà Nội./.

Tố Uyên