Ha Tinh

Cục Thuế Hà Tĩnh hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: Cục Thuế Hà Tĩnh

Khoanh nợ cho 2.626 người nộp thuế

Số liệu từ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, thu ngân sách nội địa 4 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn đã đạt 2.550 tỷ đồng, đạt 81% so với cùng kỳ. Trong đó, một số sắc thuế thu khá như: thu tiền sử dụng đất đạt 200% so với cùng kỳ, tiền thuê đất đạt 173%, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (đạt 135%), lệ phí trước bạ đạt 139%…

Theo phân tích của Phòng Nghiệp vụ - Dự toán và Pháp chế, số thu nội địa tăng so với cùng kỳ năm ngoái cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có dấu hiệu tăng trưởng sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh khởi công nhiều dự án lớn cũng góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh kịp thời chủ động triển khai, thực hiện chặt chẽ từ tiếp nhận, kiểm tra, rà soát, công khai hồ sơ khoanh nợ, xóa nợ theo đúng quy định. Theo đó, tính đến ngày 4/5, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã khoanh nợ cho 2.626 người nộp thuế (625 doanh nghiệp và 1.935 hộ kinh doanh) với số tiền 88,6 tỷ đồng và đề nghị xóa nợ cho 58 người nộp thuế với số tiền là 8,6 tỷ đồng.

Nhanh chóng đưa chính sách gia hạn nộp thuế vào thực tế

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thời gian tới, đơn vị tập trung nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách. Cụ thể, trong tháng 5/2021, sẽ rà soát lại các nguồn thu, phân tích làm rõ nguyên nhân từng sắc thuế đạt thấp để có giải pháp khắc phục và chỉ đạo thu hiệu quả. Hiện nay, tỷ lệ nợ thuế của địa phương vẫn ở mức cao hơn so với bình quân chung cả nước nên đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt và áp dụng các biện pháp thu hồi nợ thuế.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế tăng cường quản lý đăng ký thuế, giám sát hồ sơ khai thuế và khai quyết toán thuế; kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế điện tử theo Công văn số 143/BTC và Công văn 46/TCT-HH của Tổng cục Thuế; hướng dẫn người nộp thuế thực hiện tốt Nghị định số 52/2021/NĐ-CP (NĐ 52).

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, thực hiện tuyên truyền phổ biến rộng rãi các chính sách thuế mới bằng nhiều hình thức. Cụ thể, 4 tháng năm 2021, đơn vị đã hướng dẫn trả lời bằng 8 văn bản về chính sách thuế; trả lời qua điện thoại 134 cuộc; hướng dẫn trực tiếp 64 lượt…

Thực tế, hiện nay cơ quan thuế đang hướng dẫn người nộp thuế trên địa bàn triển khai các thủ tục để được thụ hưởng chính sách theo nghị đình này.

Để kịp thời hỗ trợ người nộp thuế, ông Nguyễn Xuân Thường - Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, ngày 27/4, đơn vị đã ban hành văn bản gửi các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 theo NĐ 52. Đơn vị cũng tích cực tuyên truyền và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người thụ hưởng chính sách hỗ trợ.

Theo NĐ 52, đối tượng được gia hạn vẫn tiếp tục được kế thừa theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 quy định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Ông Trương Quang Long – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Đây là lần thứ 3 Chính phủ gia hạn thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân thuộc các lĩnh vực ưu tiên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Việc gia hạn này là cần thiết để các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2021”.

Với các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, các doanh nghiệp, tổ chức, người nộp thuế trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ có thêm thời gian khôi phục sản xuất kinh doanh, chủ động sắp xếp nguồn tài chính để nộp đủ số thuế được gia hạn vào ngân sách nhà nước sau khi kết thúc thời gian gia hạn, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi, chiến thắng dịch bệnh đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Theo hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, người nộp thuế thuộc đối tượng gia hạn theo NĐ 52 phải gửi giấy đề nghị gia hạn một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế. Thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30/7/2021. Nếu người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau 30/7/2021 thì không được gia hạn nộp thuế theo quy định tại NĐ 52.

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh vừa hỗ trợ doanh nghiệp, vừa phòng chống dịch

Cùng với việc hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành các công văn thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 như thực hiện nghiêm túc đẩy đủ các quy định về phòng chống dịch của Chính phủ và tỉnh; thành lập tổ kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cục thuế.

Xuân Thường - Khánh Linh