Đổi mới toàn diện hoạt động thanh tra, kiểm tra

Ông Đinh Nho Hậu - Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh, cho biết công tác thanh tra, kiểm tra thuế luôn được toàn đơn vị chú trọng và đổi mới nâng cao hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế được tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, như: giao dịch liên kết, hoạt động kinh doanh bất động sản, khai thác tài nguyên khoáng sản, quản lý rủi ro đối với các đơn vị có dự án đầu tư; đồng thời tập trung kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Hà Tĩnh: Tăng thu trên 40 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế
Bộ phận một cửa Cục Thuế Hà Tĩnh hỗ trợ người nộp thuế thực hiện thủ tục thuế. Ảnh: CT

Điện tử hóa công tác thanh tra, kiểm tra

Cục Thuế Hà Tĩnh đang đẩy mạnh triển khai điện tử hóa công tác thanh tra, kiểm tra; tập trung kiểm soát hoàn thuế GTGT, giao dịch liên kết, chống chuyển giá, hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản; bố trí sắp xếp nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp cho bộ phận thanh tra, kiểm tra thuế; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát công vụ; kiểm tra, giám sát 100% hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế đối với tất cả hồ sơ khai thuế.

Ông Hậu chia sẻ, xác định chức năng nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế là then chốt, Cục Thuế Hà Tĩnh đã ưu tiên sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, năng lực nghiệp vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Cùng với đó, đơn vị đổi mới toàn diện hoạt động thanh tra, kiểm tra theo hướng quản lý rủi ro, áp dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Cục Thuế Hà Tĩnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phù hợp với từng thời điểm, nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế; đồng thời giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đến từng đơn vị, tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm, có rủi ro cao về thuế, đồng thời lồng ghép với các đề án chống thất thu thuế, phấn đấu đôn đốc số thuế truy thu thực nộp vào ngân sách đạt tối thiểu từ 90% trở lên đối với số phát hiện tăng thêm.

Tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro

Ông Đinh Nho Hậu chia sẻ thêm, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tránh thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lắp với kế hoạch cơ quan thuế cấp trên và cơ quan chức năng khác, Cục Thuế Hà Tĩnh đẩy mạnh ngăn chặn, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng hóa đơn...

Hà Tĩnh: Tăng thu trên 40 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế
Cục Thuế Hà Tĩnh đổi mới toàn diện công tác thanh tra, kiểm tra tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Ảnh: CT

Cùng với đó, cục thuế hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện thanh tra, kiểm tra thích ứng trong điều kiện dịch bệnh và điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; tăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp có liên quan đến dự án điện mặt trời; giao dịch liên kết; hoạt động kinh doanh bất động sản...

Thống kê của Cục Thuế Hà Tĩnh tính đến đầu tháng 6/2022, toàn đơn vị đã thực hiện được 273 cuộc thanh, kiểm tra tại cơ quan thuế và tại trụ sở doanh nghiệp. Tổng số tiền truy thu, xử phạt 40,57 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Tĩnh đang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh… xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu vốn đầu tư, giá giao dịch hàng hóa, các khoản vay, trả nợ nước ngoài, cơ sở dữ liệu liên quan đến các hợp đồng chuyển giao công nghệ; hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp và các thông tin có liên quan, phục vụ công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chuyển giá, phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế.

Ngoài ra, Cục Thuế Hà Tĩnh tổ chức phân tích chuyên sâu, trọng tâm, trọng điểm nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, tập trung vào các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế ở các lĩnh vực: khai thác tài nguyên, khoáng sản; giao dịch liên kết, chống chuyển giá, chuyển nhượng dự án, kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử, doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép, doanh nghiệp phát sinh lỗ nhiều năm liên tiếp nhưng vẫn mở rộng hoạt động kinh doanh…, thực hiện nghiêm túc quy định về nhật ký thanh tra, kiểm tra.

Cùng với đó, cơ quan thuế cũng phối hợp với các ngành liên quan, kiểm tra thực địa dự án nhằm phát hiện các sắc thuế có liên quan phát sinh trong quá trình đầu tư dự án của chủ đầu tư; quản lý chặt chẽ thuế GTGT vãng lai, thuế nhà thầu, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn... để kịp thời thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước, tránh để thất thoát nguồn thu cho ngân sách./.