Bản cáo bạch cho biết, mục đích của đợt chào bán lần này nhằm tái cơ cấu lại lĩnh vực bất động sản của HAG. Theo đó, những dự án thuộc dòng sản phẩm trung bình và thấp sẽ được An Phú phụ trách và phát triển sao cho phù hợp với nhu cầu hiện tại của thị trường.

Hiện tại, HAG là cổ đông lớn của An Phú. Tính tới thời điểm ngày 30/9/2013, HAG hiện nắm 35,97 triệu cổ phiếu (tổng số cổ phiếu đang lưu hành của An Phú là 36 triệu cổ phiếu), tương đương với 99,92% tổng số cổ phiếu của An Phú đang lưu hành.

Khối lượng chào bán đợt này là 32.957.385 cổ phiếu, tương đương 91,55% vốn điều lệ hiện tại của An Phú. Giá chào bán cổ phiếu An Phú bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng được mua cổ phiếu An Phú là tất cả các cổ đông hiện hữu của HAG, các cổ đông này đồng thời được nhận cổ tức HAG năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 5%/mệnh giá. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10.000:458, tương đương 4,58% (nghĩa là mỗi cổ đông HAG sở hữu 1 cổ phiếu HAG sẽ được hưởng 1 quyền mua, 10.000 quyền mua sẽ được mua 458 cổ phiếu An Phú).

Đợt chào bán này do CtyCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) làm tổ chức tư vấn phát hành.

Bản cáo bạch còn cho biết thêm, CtyCP Đầu tư Bất động sản An Phú tiền thân là Chi nhánh Xí nghiệp Xây lắp An Phú, được thành lập năm 2006, chuyên trách lĩnh vực xây dựng cho các dự án bất động sản thuộc HAG.

Năm 2010, Xí nghiệp Xây lắp An Phú chính thức được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xây lắp An Phú và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, trực thuộc CtyCP Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh – Tổng công ty bất động sản của CtyCP Hoàng Anh Gia Lai, chuyên phụ trách mảng phát triển căn hộ chung cư.

Năm 2013 , đồng hành cùng chiến lược phát triển và tái cấu trúc các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn HAG trong giai đoạn từ 2013 - 2015, An Phú sẽ đồng thời phát triển các dự án bất động sản được chuyển giao từ tập đoàn bên cạnh hoạt động xây dựng truyền thống của công ty. Chiến lược mà An Phú hướng tới sẽ tập trung phát triển và chào bán căn hộ bình dân, phân khúc trung bình và thấp tại khu vực TP. HCM. Công ty đổi tên thành CtyCP Đầu tư Bất động sản An Phú với vốn điều lệ tại thời điểm 30/9/2013 là 360 tỷ đồng.

Tính tới thời điểm 30/9/2013, An Phú vẫn là Công ty không có công ty con và công ty liên kết. Tuy nhiên, tại thời điểm ngày 25/10/2013, cơ cấu tổ chức của An Phú đã có sự thay đổi.

Công ty mẹ và các công ty con của An Phú tại thời điểm 25/10/2013.

Doanh thu thuần trong năm 2012 của An Phú đạt hơn 676 tỷ đồng, tăng 14,11%, chủ yếu đến từ hoạt động xây dựng và xây lắp (chiếm tỷ trọng bình quân trên 70% doanh thu thuần). Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và lợi nhuận sau thuế giảm mạnh tương ứng với mức giảm 81,42% và 92,28% so với năm 2011.

Tình hình hoạt động kinh doanh của An Phú trong 9 tháng đầu năm 2013 vẫn chưa có nhiều cải thiện so với năm 2012, cụ thể doanh thu thuần chỉ đạt gần 98 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1,3 tỷ đồng. Mặc dù vây, dự kiến cả năm 2013, An Phú sẽ có kết quả khả quan hơn nhờ việc ghi nhận doanh thu từ hoạt động xây dựng vào cuối năm và đặc biệt là từ hoạt động bất động sản do một số dự án nhận chuyển nhượng từ CtyCP Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh đã hoàn thành công tác xây dựng, được phép ghi nhận doanh thu, lợi nhuận, bản cáo bạch cho biết.

Ngoài ra, điểm nổi bật của An Phú trong năm 2013 là việc tiến hành tăng vốn điều lệ thành công từ 150 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng khiến tổng tài sản của công ty trong 9 tháng đầu năm 2013 tăng 15,44% so với cả năm 2012, đạt 1.245 tỷ đồng, nhờ đó cải thiện đáng kể các chỉ số về khả năng thanh toán và cơ cấu nguồn vốn./.

Kế hoạch doanh thu của An Phú năm 2013.

Duy Thái