Triển khai đồng bộ các giải pháp thu

Đánh giá kết quả thu ngân sách tháng 1/2024, ông Bùi Đức Thanh - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hải Dương cho biết, ngay từ đầu năm, cục thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện tốt các giải pháp thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ tình hình kê khai nộp thuế, hoàn thuế; công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (NNT).

Hải Dương: Thu nội địa tháng 1/2024 đạt 22% dự toán
Cục Thuế Hải Dương phát động và ký giao ước thi đua với các phòng, chi cục thuế khu vực, thành phố, phấn đấu hoàn thành công tác thuế năm 2024. Ảnh: CTV.

Nhờ vậy, đã đạt được kết quả như: Tổng thu từ thuế, phí lệ phí được 2.935,6 tỷ đồng, bằng 70,8% kế hoạch quý I/2024, đạt 24% so với dự toán năm, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Phát hành hóa đơn theo từng lần bán hàng với hoạt động bán lẻ xăng dầu

Theo lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương, cục thuế thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo các cấp về triển khai phát hành hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trong toàn tỉnh. Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “Hóa đơn may mắn”, tạo thói quen cho người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa.

Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 28% dự toán, bằng 124%; thu từ lợi nhuận cổ tức được chia đạt 120% dự toán, bằng 154%; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) địa phương đạt 69% dự toán, bằng 227%.

Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 5% dự toán, bằng 183% so với cùng kỳ; thu khác ngân sách đạt 22% dự toán, bằng 131%; thu từ đất công và hoa lợi công sản đạt 3% dự toán, bằng 95%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 4% dự toán, bằng 1.160%; thu từ tiền thuê đất đạt 8% dự toán, bằng 651%; thu từ xổ số kiến thiết đạt 11% dự toán, bằng 127%.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đạt 13% dự toán, bằng 120% so với cùng kỳ; thu từ phí, lệ phí đạt 26% dự toán, bằng 116%; thu lệ phí trước bạ đạt 10%, bằng 79%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 28% dự toán, bằng 157%; thu tiền sử dụng đất đạt 12% dự toán, bằng 311%; thu từ khu vực DNNN trung ương đạt 13% dự toán, bằng 146%; thuế bảo vệ môi trường đạt 9% dự toán, bằng 228%.

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách quý I

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách quý I/2024, ông Thanh cho biết, cục thuế tập trung nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ mọi giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, quản lý thuế điện tử, số hóa các khâu trong công tác quản lý thuế, mở rộng các dịch vụ thuế điện tử; tuyên truyền các chính sách hỗ trợ NNT về giảm thuế GTGT...

Hải Dương: Thu nội địa tháng 1/2024 đạt 22% dự toán
Công chức Cục Thuế Hải Dương tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.

Đồng thời, rà soát công tác quản lý hộ, tăng cường rà soát, điều tra doanh thu tính thuế đối với hộ dưới ngưỡng để đưa vào quản lý thu theo quy định đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng về số hộ, thuế, thực hiện quản lý cá nhân kinh doanh thông qua quản lý Bản đồ số hộ kinh doanh và triển khai hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Đẩy mạnh đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng, nội dung chương trình, tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm để hỗ trợ, đối thoại với NNT, giúp NNT dễ tiếp cận, nắm bắt kịp thời các chính sách thuế mới nhằm giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kịp thời cho người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường công tác quản lý hộ kinh doanh

Ông Bùi Đức Thanh cho hay, cục thuế tăng cường công tác quản lý hộ kinh doanh trong toàn tỉnh. Triển khai bản đồ số hộ kinh doanh, triển khai các giải pháp quản lý thuế hiệu quả đối với cá nhân kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản. Đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ tra cứu, kê khai, nộp thuế điện tử cho NNT là cá nhân, hộ kinh doanh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý kê khai, kế toán thuế bằng phương thức điện tử; chất lượng dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử hiệu quả. Đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế; tăng cường công tác quản lý hoàn thuế để đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT chặt chẽ, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách thuế, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm trường hợp lợi dụng chính sách thuế để trục lợi, chiếm đoạt tiền thuế.

Theo lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương, cục thuế tập trung triển khai thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt năm 2023 chuyển sang, đảm bảo thời gian, tiến độ, nâng cao hiệu quả, chất lượng thanh tra, kiểm tra. Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra hóa đơn điện tử để ngăn chặn gian lận trong việc sử dụng hóa đơn nhằm chống thất thu cho ngân sách.

Xây dựng chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2024, hàng tháng, quý; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các sở, ngành trong việc thu hồi nợ thuế; đôn đốc các khoản tiền thuế, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất kịp thời vào NSNN, thực hiện cưỡng chế nợ thuế có hiệu quả, tập trung rà soát, phân loại các khoản nợ thuế, phân tích nguyên nhân của từng đối tượng nợ để có giải pháp đôn đốc thu nợ phù hợp…