hải quan hải dương

Cán bộ Chi cục Hải quan Hải Dương hỗ trợ DN qua các phương tiện kết nối Internet. Ảnh: Hoàng Dương

Cụ thể, trong 2 tháng đầu năm 2021, Chi cục Hải quan Hải Dương đã làm thủ tục thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp (DN), với kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 1,11 tỷ USD, tăng hơn 51% so với cùng kỳ; thu ngân sách hơn 379 tỷ đồng, đạt gần 19% dự toán được giao năm 2021.

Trong thời gian tới, đơn vị đẩy mạnh cách hoạt động tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu khi dịch Covid-19 được khống chế, đẩy lùi. Trong đó, đơn vị vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, nuôi dưỡng nguồn thu, thu hút DN mới tham gia làm thủ tục xuất nhập khẩu.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc chủ động có phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN trong quá trình giải quyết thông quan hàng hóa hoặc giải quyết nghiệp vụ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. /.

Ngọc Linh