Theo đó, bà Ngô Thị Thanh Huyền bị phạt 25 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể, ngày 13/1/2021, bà Ngô Thị Thanh Huyền mua 140.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn (mã Ck: STS), dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch vượt quá 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của STS; tuy nhiên, ngày 3/2/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo trở thành cổ đông lớn của bà Ngô Thị Thanh Huyền.

Hai nhà đầu tư bị xử phạt do chậm báo cáo khi trở thành cổ đông lớn
Ảnh minh họa

Cũng lỗi tương tự, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt 25 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Ngày 28/11/2019, ông Nguyễn Văn Minh mua 55.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Cầu Đuống (mã Ck: CDG), dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 119.099 cổ phiếu CDG (3,44%) lên 174.099 cổ phiếu CDG (5,29%) và trở thành cổ đông lớn của CDG, tuy nhiên đến ngày 10/4/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng của ông Nguyễn Văn Minh.

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.