Hải quan Đà Nẵng: Chuyển đổi số gắn với nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp
Ứng dụng công nghệ giúp Hải quan Đà Nẵng đẩy nhanh quá trình giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Ảnh: CTV.

Ứng dụng hiệu quả công nghệ

Thời gian qua, Cục Hải quan Đà nẵng đạt được rất nhiều kết quả trong ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, quản lý hải quan, cũng như trong công tác quản lý nội bộ; qua đó đẩy nhanh quá trình giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Cục Hải quan Đà Nẵng đã bám sát và tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra tại Kế hoạch 5 năm về ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan (2016 - 2020).

Ngoài việc triển khai hiệu quả, đầy đủ các hệ thống thông tin góp phần quan trọng trong nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý nhà nước về hải quan, Cục Hải quan Đà Nẵng còn phát triển xây dựng một số phần mềm ứng dụng phục vụ quản lý nội bộ tại cục như: phần mềm báo cáo nhanh phục vụ điều hành lãnh đạo các cấp; phần mềm hỗ trợ phân tích xác định trọng điểm đường hàng không; phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; phần mềm quản lý tờ khai huỷ; phần mềm quản lý giấy phép nhập khẩu xe ô tô theo hình thức quà biếu tặng...

Đối với các ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, Cục Hải quan Đà Nẵng đã triển khai kết hợp hệ thống thông quan điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, trong công tác giám sát hải quan, hệ thống giám sát hải quan tự động đã được đơn vị triển khai áp dụng đối với đường biển và hoàn thiện đảm bảo các yêu cầu triển khai đối với đường hàng không trong thời gian đến.

Theo Cục Hải quan Đà Nẵng, CNTT là một trong những nhân tố quan trọng đã giúp đơn vị thực hiện thành công chiến lược cải cách, hiện đại hóa hải quan những năm vừa qua.

Đến nay, thủ tục khai báo, làm thủ tục hải quan đã được điện tử hóa mọi lúc, mọi nơi, việc xử lý thông quan hàng hóa cũng đã được tự động hóa trong cả 3 khâu trước, trong và sau thông quan. Đồng thời đây cũng là tiền đề để Hải quan Đà Nẵng xây dựng kế hoạch triển khai chuyển đổi số của ngành Hải quan.

Hải quan Đà Nẵng: Chuyển đổi số gắn với nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

8 nhiệm vụ tham gia, triển khai chuyển đổi số

Trên cơ sở mục tiêu chuyển đổi số chung toàn ngành Hải quan, Cục Hải quan Đà Nẵng xác định sẽ bám sát lộ trình, kế hoạch nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Hải quan

Cục trưởng Cục Hải quan Đà Nẵng Quách Đăng Hòa cho biết, cục xác định 8 nhiệm vụ để tham gia, triển khai hoạt động chuyển đổi số bao gồm: tham gia hoàn thiện chính sách đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý thực hiện chuyển đổi số; tham gia số hóa quy trình, số hóa dữ liệu và tổ chức triển khai các ứng dụng CNTT tích hợp, thông minh, ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động nghiệp vụ; tham gia số hóa quy trình, số hóa dữ liệu và ứng dụng công nghệ mới trong công tác chỉ đạo điều hành và công tác quản lý nội ngành.

Bên cạnh đó, cơ quan hải quan triển khai dịch vụ công và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp chuyển đổi số; triển khai thủ tục hành chính trên một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; phát triển hạ tầng số, nền tảng số và dữ liệu số; đảm bảo an ninh an toàn thông tin; phát triển nguồn nhân lực.

Nhằm đáp ứng với các nhiệm vụ, quyết sách quan trọng về chuyển đổi số trên địa bàn, Cục Hải quan Đà Nẵng đã đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiên tốt nhiệm vụ đề ra. Trong đó tập trung vào 3 giải pháp chính tạo nền tảng chuyển đổi số và thực hiện chuyển đổi số gồm:

Thứ nhất, chuyển đổi nhận thức, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số. Cục sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức, kỹ năng số của cán bộ công chức hải quan và tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; tổ chức đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ công chức trong đơn vị về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đặc biệt là kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu.

Thứ hai, phát triển hạ tầng số, ứng dụng công nghệ hiện đại và bảo đảm an ninh an toàn, trong đó, gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính, ứng dụng các công nghệ mới trong công tác quản lý nhà nước về hải quan, đẩy mạnh tự động hoá tất cả các lĩnh vực hải quan; đảm bảo an ninh an toàn, không làm gián đoạn các hoạt động nghiệp vụ gây ảnh hướng đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thứ ba, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cơ sở triển khai, cung cấp đẩy đủ dịch vụ công trực tuyến và có thể truy cập trên nhiều phương tiên khác nhau; nghiên cứu sử dụng dữ liệu để giảm thành phần hồ sơ của người dân, doanh nghiệp phải nộp khi thực hiện thủ tục hành chính; xây dựng văn hoá trong xử lý công việc và tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp./.