hq

Hoạt động bốc xếp xử lý container tồn đọng tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc tổ chức đấu giá đối với hàng hóa là phế liệu tồn đọng đủ điều kiện nhập khẩu (căn cứ khoản 4 Điều 24 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, điểm b khoản 3 Điều 12 Thông tư số 57/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính).

Tổng cục Hải quan cũng đã có có công văn (số 5918/TCHQ-GSQL, ngày 9/9/2021) yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố tiến hành xử lý theo hình thức bán đấu giá đối với các lô hàng phế liệu tồn đọng đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo ý kiến của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (tại các công văn 1670/TCMT-QLCT, ngày 29/5/2020).

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo đối với việc tiêu hủy hàng hóa tồn đọng là phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu, phế liệu không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, theo quy định tại khoản 5 Điều 5, khoản 2 Điều 33 Nghị định 128/2020/NĐ-CP, quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn thi hành quyết định xử phạt mà biện pháp khắc phục hậu quả buộc tái xuất hoặc buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam chưa được thực hiện, thì người có thẩm quyền phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy hoặc tịch thu.

Để đảm bảo quản lý, giám sát việc tiêu hủy hàng hóa vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, cục hải quan các tỉnh, thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy. Trong đó, cơ quan quản lý nêu rõ đối tượng vi phạm phải thuê đơn vị tiêu hủy hàng hóa vi phạm đủ năng lực, đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật./.

Ngọc Linh