Đồng Nai

Cán bộ hải quan hướng dẫn DN mở tờ khai nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

Cục Hải quan Đồng Nai vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn được giao quản lý về việc thực hiện thủ tục hải quan đối với phế liệu phế phẩm.

Để việc cải cách thủ tục hải quan ngày càng hiệu quả đồng thời có thể ngăn ngừa các hành vi vi phạm, đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, Cục Hải quan Đồng Nai đề nghị DN hoạt động sản xuất kinh doanh theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu và DN hoạt động sản xuất kinh doanh theo loại hình DN chế xuất, khu chế xuất trên địa bàn lưu ý việc thực hiện khai báo thủ tục hải quan đối với phế liệu, phế phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất.

Đối với DN hoạt động sản xuất kinh doanh theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, khi bán phế liệu, phế phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất, phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.

Đối với DN hoạt động sản xuất kinh doanh theo loại hình DN chế xuất, khu chế xuất, khi bán phế liệu, phế phẩm, phát sinh trong quá trình sản xuất, phải thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa mua bán giữa DN chế xuất với DN nội địa.

Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 51 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. DN chế xuất và DN nội địa thực hiện thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng quy định tại Điều 86 thông tư này.

Cục Hải quan Đồng Nai, đề nghị các DN hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khi bán phế liệu, phế phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất, phải thực hiện kê khai đúng quy định pháp luật. Nếu bị phát hiện không khai báo, sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật hải quan./.

Ngọc Linh