HP

Hoạt động bốc xếp hàng hóa tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan đến 32 lô hàng (11 container) đang tồn đọng cảng Tân Vũ, Hải Phòng và 2 lô hàng lẻ tồn đọng được lưu giữ tại cảng Hoàng Diệu, Tân Vũ, Hải Phòng quá thời hạn 90 ngày, kể từ ngày đến cửa khẩu, nhưng chưa làm thủ tục hải quan.

Trong thời hạn để nhận hàng là 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo cuối tháng 8/2021. Đối với hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông lạnh, hàng hóa là chất nguy hiểm, độc hại, hàng có hạn sử dụng dưới 60 ngày thì hạn đến nhận là 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

Hết hạn 60 ngày công báo có hiệu lực, không có tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến nhận hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 sẽ tiến hành xử lý theo các quy định tại Thông tư 203/2014/TT-BTC…/.

Ngọc Linh