HP

Hoạt động xử lý hàng tồn đọng tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Mạnh Quân

Cụ thể, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 thông báo tìm chủ sở hữu là các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan đến 131 lô hàng tồn đọng được lưu giữ tại cảng Tân Vũ, Hải Phòng và 5 lô hàng lẻ tồn đọng được lưu giữ tại cảng Hoàng Diệu, Tân Vũ, Hải Phòng quá thời hạn 90 ngày, kể từ ngày đến cửa khẩu, nhưng chưa làm thủ tục hải quan.

Thời hạn để nhận hàng trong 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo là cuối tháng 9/2021.

Đối với hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông lạnh, hàng hóa là chất nguy hiểm, độc hại, hàng có hạn sử dụng dưới 60 ngày thì hạn đến nhận là 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

Hết hạn 60 ngày công báo có hiệu lực, không có tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến nhận hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 sẽ báo cáo Cục Hải quan Hải Phòng để tiến hành xử lý theo các quy định tại Thông tư 203/2014/TT-BTC…/.

Ngọc Linh