HQ Khánh Hòa

Cán bộ Hải quan Khánh Hòa giải quyết thủ tục nhập khẩu cho DN. Ảnh: Hà Trang

*PV: Thưa ông, trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Khánh Hòa đã có hoạt động cụ thể nào để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp?

- Ông Phan Thanh Sơn: Tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến sản xuất kinh doanh, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn là rất lớn, đặc biệt là các DN sản xuất hàng: hải sản, dệt may, xuất khẩu dăm gỗ, đá xây dựng, nhập khẩu nhựa đường, thạch cao, xăng dầu…

Hải quan Khánh Hòa: Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định nguồn thu
Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu 3.350 tỷ đồng, chúng tôi tiếp tục chủ động rà soát, nắm chắc nguồn thu, đánh giá tác động của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách; rà soát nợ thuế, đôn đốc xử lý và thu hồi nợ đọng, không để phát sinh nợ mới. Ông Phan Thanh Sơn         

Trong bối cảnh đó, đơn vị kích tích cực hỗ trợ DN hoàn thiện thủ tục XNK qua Intenert; duy trì hoạt động Tổ tư vấn hướng dẫn về thủ tục hải quan, chính sách quản lý của các bộ, ngành có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho DN; cập nhật thường xuyên, niêm yết công khai tại các địa điểm làm thủ tục hải quan các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ chính sách, quy trình thủ tục hải quan mới ban hành.

Đồng thời, chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo giải quyết thông quan/giải phóng hàng hóa XNK, không để xảy ra tồn đọng, chậm muộn công việc...

Nhờ đó, hoạt động XNK được thuận lợi, số thu ngân sách trong quý I/2021 của đơn vị đạt hơn 961,7 tỷ đồng, đạt hơn 32% chỉ tiêu dự toán, hơn 28% chỉ tiêu phấn đấu.

*PV: Thưa ông, dịch Covid-19 vẫn tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động XNK của DN và nguồn thu ngân sách. Ông đánh giá như thế nào tình hình hoạt động của DN trên địa bàn và khả năng thu ngân sách của đơn vị trong năm 2021?

- Ông Phan Thanh Sơn: Trong những tháng còn lại của năm 2021, để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu 3.350 tỷ đồng, chúng tôi tiếp tục chủ động rà soát, nắm chắc nguồn thu, đánh giá tác động của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách; rà soát nợ thuế, đôn đốc xử lý và thu hồi nợ đọng, không để phát sinh nợ mới.

Trong đó, đơn vị tập trung chống thất thu thuế: rà soát các mặt hàng nằm trong danh mục rủi ro về giá; tăng cường công tác kiểm tra tên hàng, mã số, trị giá, mức thuế tại khâu thông quan, khâu sau thông quan để phát hiện và xử lý các trường hợp khai sai mã số, khai báo sai tên hàng..., đặc biệt là đối với các mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch XNK lớn, hàng hóa nhập khẩu của các DN từ các thị trường có nghi vấn; hàng hóa có mức giá khai báo thấp hơn cơ sở dữ liệu.

Đồng thời, để tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK, đơn vị ưu tiên giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, hoàn thuế, miễn thuế cho DN theo quy định nhà nước.

*PV: Cải cách thủ tục hải quan, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi thương mại là một trong những mục tiêu cốt lõi của ngành Hải quan trong năm 2021. Nhiệm vụ này đã và đang được đơn vị triển khai ra sao, thưa ông ?

- Ông Phan Thanh Sơn: Trong hoạt động cải cách thủ tục hải quan, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, đơn vị duy trì, vận hành ổn định và sử dụng có hiệu quả hệ thống thông quan hàng hóa tự động; thực hiện có hiệu quả Nghị định 85/2019/NĐ-CP quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đồng thời, chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động VASSCM tại cảng Cam Ranh, Nam Vân Phong, Bắc Vân Phong và cảng chuyên dùng của Công ty TNHH đóng tàu Hyundai - Việt Nam nhằm giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục tại kho, bãi, cảng.

Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh triển khai thực hiện thanh toán thuế, lệ phí hải quan bằng phương thức điện tử (e-Payment) theo lộ trình của Tổng cục Hải quan, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

Chính thức triển khai việc xử lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa trên hệ thống điện tử nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế xử lý tiền thuế nộp thừa được chính xác, nhanh chóng, thuận lợi; giảm thời gian và chi phí phát sinh.

- PV: Xin cảm ơn ông!

Hà Trang- Ngọc Linh