Giải ngân

Ảnh minh họa: H.T

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hậu Giang, vừa qua địa phương được giao bổ sung thêm nguồn vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2021. Do đó kế hoạch vốn được giao so với thời điểm đầu năm (trên 2.166 tỷ đồng) tăng trên 600 tỷ đồng (gần 2.766 tỷ đồng).

Với 23,61% số vốn được giải ngân, Hậu Giang đang nằm trong top các địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 25% (theo tổng hợp từ Bộ Tài chính).

Để đẩy mạnh tiến độ giải ngân từ nay đến cuối năm, KBNN Hậu Giang đã yêu cầu các chủ đầu tư gửi hồ sơ khối lượng hoàn thành đồng thời với việc gửi chứng từ thanh toán lên dịch vụ công trực tuyến để được tiếp nhận, thanh toán ngay, tránh tồn đọng chứng từ chưa được tiếp nhận trên dịch vụ công trực tuyến của KBNN.

Đồng thời, KBNN Hậu Giang cũng yêu cầu các chủ đầu tư phân loại dự án theo từng nhóm để có những giải pháp phù hợp, chủ động giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán đối với dự án đã hoàn thành.

Đối với dự án có khả năng hoàn thành trong năm kế hoạch thì tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch, KBNN Hậu Giang đề nghị các chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho nhà thầu.

Còn đối với dự án khởi công xây mới, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán theo đúng quy định. Đồng thời, chủ đầu tư phê duyệt và lựa chọn nhà thầu để sớm thực hiện dự án, tuân thủ nghiêm quy định của Luật Đấu thầu, đảm bảo công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đúng quy định./.

Vân Hà