Hình ảnh Chủ tịch nước làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc.

Hình ảnh Chủ tịch nước làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.
Hình ảnh Chủ tịch nước làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương
Quang cảnh buổi làm việc.