Hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Anh

Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Vương quốc Anh, chiều 29/6 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại Văn phòng Thị trưởng khu tài chính London.

Hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Anh

Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Vương quốc Anh, chiều 29/6 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại Văn phòng Thị trưởng khu tài chính London.

Hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Anh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký sổ lưu niệm.

Hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Anh

Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Vương quốc Anh, chiều 29/6/2022, tại Thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại quốc tế Anh Anne-Marie Trevelyan.

Hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Anh

Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Vương quốc Anh, chiều 29/6/2022, tại Thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại quốc tế Anh Anne-Marie Trevelyan.

Hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Anh

Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Vương quốc Anh, chiều 29/6/2022, tại Thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Diễn đàn cấp cao Việt Nam-Vương quốc Anh về Kinh tế và Thương mại.

Hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Anh

Quang cảnh Diễn đàn cấp cao Việt Nam-Vương quốc Anh về Kinh tế và Thương mại.

Hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Anh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp, địa phương hai nước.