Đây là một chương trình nằm trong khuôn khổ các chương trình truyền thông kiến thức về sản phẩm mới của HNX. Theo đó, HNX sẽ tổ chức chương trình cập nhật kiến thức về sản phẩm mới định kỳ vào chiều thứ Năm hàng tuần, khi có đủ 20 nhà đầu tư đăng ký tham dự trở lên.

Các nội dung chính trong chương trình giới thiệu chứng chỉ quỹ ETF sẽ xoay quanh khái niệm, cơ chế hoạt động, ưu điểm, lợi ích và rủi ro khi đầu tư vào ETF, các quy định pháp lý cũng như cách thức giao dịch ETF trên HNX,…

HNX cho biết, bắt đầu từ ngày 24/7/2014 đến tháng 12/2014, nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu có thể đăng ký trực tiếp tại Góc Nhà đầu tư HNX, qua điện thoại (04.3936.0750), hoặc email (gocnhadautu@hnx.vn). Thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng xem tại website www.hnx.vn./.

M.A