Theo đó, 11 địa phương được hỗ trợ là Lạng Sơn (30 tỷ đồng), Hà Giang (20 tỷ đồng), Thái Nguyên (20 tỷ đồng), Quảng Ninh (15 tỷ đồng), Hải Phòng (15 tỷ đồng), Điện Biên (10 tỷ đồng), Bắc Kạn (5 tỷ đồng), Yên Bái (5 tỷ đồng), Phú Thọ (5 tỷ đồng), Hải Dương (10 tỷ đồng), Lai Châu (5 tỷ đồng).

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng số vốn được ngân sách trung ương hỗ trợ và nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương, các nguồn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí trên bảo đảm đúng mục đích, đối tượng và theo quy định hiện hành; báo cáo việc phân bổ và kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương và các Bộ, ngành có liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản vùng bị thiệt hại do thiên tai theo Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 8/11/2012; đồng thời, báo cáo kết quả thực chi hỗ trợ giống vùng bị thiên tai gửi Bộ Tài chính để làm căn cứ hỗ trợ địa phương theo chế độ quy định./.

Theo chinhphu.vn