Trước đó, vào tháng 6/2013, UBND tỉnh Phú Thọ đã có công văn báo cáo tình hình thiệt hại do mưa đá và lốc xoáy gây ra trên địa bàn tỉnh và đề nghị được hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả.

Theo đó, ngân sách trung ương đã tạm ứng cho tỉnh Phú Thọ 680 triệu đồng để hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai; đồng thời đề nghị tỉnh có báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài chính làm căn cứ bổ sung kinh phí cho tỉnh đồng thời thu hồi kinh phí tạm ứng.

Tại công văn mới này, Bộ Tài chính yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan khẩn trương thực hiện hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng thiên tai về Bộ Tài chính làm căn cứ bổ sung kinh phí cho tỉnh, đồng thời thu hồi kinh phí tạm ứng.

Vũ Luyện