Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đã triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ trong công tác hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Năm 2021, cục thuế đã thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ khoảng 179 tỷ đồng; thực hiện Nghị định số 92/2021/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của UBTV Quốc hội ước khoảng 45 tỷ đồng...

Ngoài việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất, giảm thuế cho doanh nghiệp, người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Ông Vũ Hồng Long - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hòa Bình cho biết, cục thuế đã thực hiện công khai các thủ tục hành chính thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở cơ quan thuế cấp cục, cấp chi cục thuế.

Hòa Bình: Gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất khoảng 179 tỷ đồng
Chính sách gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất đã giúp các doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất, kinh doanh. Ảnh: NM.

Cơ quan thuế thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả tại bộ phận “một cửa” đảm bảo đúng quy định; xây dựng, chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

“Chúng tôi đã tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Hàng tháng thực hiện việc thông báo công khai qua thư điện tử kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuế của các phòng, các chi cục thuế, 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn” - ông Long nói.

Cùng với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình cũng thực hiện nâng cấp đầy đủ, kịp thời các ứng dụng phục vụ công tác quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu sửa đổi, bổ sung chính sách thuế, các quy trình quản lý thuế; đảm bảo hệ thống mạng, hạ tầng truyền thông ngành Thuế hoạt động ổn định phục vụ công tác quản lý thuế, vận hành hệ thống theo quy chế của ngành.

Hiện tỷ lệ người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, hoàn thuế điện tử đạt tỷ lệ 100%, toàn tỉnh có 99,98% người nộp thuế đang hoạt động đăng ký nộp thuế điện tử, có 100% chứng từ nộp bằng điện tử, có 98,16% số tiền nộp vào ngân sách nhà nước bằng hình thức điện tử.

Để triển khai hóa đơn điện tử, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đã tham mưu cho UBND tỉnh Hòa Bình ban hành chỉ thị về việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn, đồng thời giao nhiệm vụ và đôn đốc các phòng, các chi cục thuế khẩn trương thực hiện.

Tính đến thời điểm 31/12/2021 đã có 2.389/2.985 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ hơn 80%, hoàn thành kế hoạch đề ra tại chỉ thị của UBND tỉnh và kế hoạch của cục thuế đã đề ra./.