phat trien thi truong dien

Toàn cảnh Lễ ký kết. Ảnh: BCT

Theo đó, Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ về kỹ thuật cho việc phát triển thị trường điện cạnh tranh nước ta. Phát biểu tại Lễ ký kết, đại diện của ENR, Đại sứ Warlick khẳng định việc hình thành một thị trường điện cạnh tranh sẽ khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực phát và truyền tải điện, giảm giá thành điện năng, thúc đẩy cải tiến công nghệ sạch hơn và khuyến khích việc bảo tồn nguồn tài nguyên cho Việt Nam.

Từ mô hình triển khai của các nước tiên tiến trên thế giới, việc hỗ trợ kỹ thuật từ Hoa Kỳ sẽ giúp thị trường điện cạnh tranh của Việt Nam vận hành đúng tiến độ, cũng như đảm bảo sự cạnh tranh công bằng, giá cả minh bạch và nâng cao được hiệu quả hoạt động của các công ty điện ở Việt Nam.

Theo lộ trình, thị trường điện Việt Nam được hình thành và phát triển theo 3 cấp độ: Phát điện cạnh tranh (2005-2014), bán buôn cạnh tranh (2015-2022) và bán lẻ cạnh tranh (sau 2022).

Đại diện Cục Điều tiết điện lực đánh giá, gần 3 năm vận hành (từ 1/7/2012), thị trường phát điện cạnh tranh đã giúp tạo được cơ chế cạnh tranh trong khâu phát điện, tăng tính minh bạch trong huy động các nguồn điện, tạo động lực cho các đơn vị phát điện vận hành hiệu quả. Từ đó, tạo tín hiệu cho thu hút đầu tư nguồn điện, giảm dần đầu tư của Nhà nước và tăng đầu tư từ các thành phần kinh tế khác và đầu tư từ nước ngoài.

Được biết, đến nay, nước ta có 55 nhà máy trực tiếp tham gia thị trường điện. Dự kiến trong năm 2015, sẽ có 77 nhà máy trực tiếp tham gia thị trường điện./.

Tuấn Linh